Thông tin chung

Thông tin chung
Lễ bàn giao công chức, người lao động từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Văn phòng Quốc hội
Tin hoạt động Quốc hội | 29-05-2016
Ngày 27/5, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận công chức, người lao động từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Văn phòng Quốc hội.
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2016-2021 TIẾP XÚC CỬ TRI
Tin hoạt động hội đồng nhân dân | 16-05-2016
Nhằm thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định, ngày 11 và 12/5/2016 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Phước tỉnh, Hội trường Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã An Ngãi, .....
Nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Thông tin chung | 08-12-2015
Thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016
Thông tin chung | 28-11-2015
Ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã ban hành Kế hoạch số 925/KH-UBTVQH13 về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016.
Hoàn thiện chức danh quản lý công chức
Thông tin chung | 10-11-2015
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo nghị định này có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mở rộng hơn so với...
Dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
Thông tin chung | 10-11-2015
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo nghị định này có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mở rộng hơn so với...
Bế mạc Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Thông tin chung | 12-10-2015
Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của cán bộ, công chức, nhân viên thuộc 15 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh phía Nam, Vụ Công tác Phía Nam, Nhà khách Quốc hội phía Nam và Kiểm toán Nhà nước khu...

Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6987378
Số người đang truy cập: 35