Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi
Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh Một số suy nghĩ nhân thực hiện phân loại đánh giá cán bộ công chức và đảng viên cuối năm.
Nghiên cứu - Trao đổi | 20-12-2015
Trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, đảng viên (CBCC, ĐV) khi tham gia sinh hoạt làm việc trong bất kỳ một cơ quan nhà nước, các tổ chức chính tri, xã hội nào đều phải thực hiện việc kiểm điểm cuối năm để...

Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6987363
Số người đang truy cập: 26