Tin hoạt động Quốc hội

Tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng nay 10/6, UBBC tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, UV TW đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chủ động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, ban ngành và tinh thần trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%. Trong đó, có 04 đơn vị cử tri đi bầu đạt 100% là: huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, huyện Côn Đảo và thành phố Bà Rịa. Số lượng Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã được bầu cơ bản đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cử tri BRVT đã bầu đủ 06 Đại biểu Quốc hội; bầu đủ 51 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu được 275/276 Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố; 2.286/2.309 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại.

Trích phát biểu ông Trần Đình Khoa, phó chủ tịch HĐND tỉnh, phó chủ tịch thường trực UBBC tỉnh: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thành công đẹp. Ban Chỉ đạo bầu cử ủy ban bầu cử các cấp đã kịp thời chi đạo, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về bầu cử; thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Quy trình bầu cử và các bước tiến hành công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau ngày bầu cử ổn định; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Kinh phí và các điều kiện cơ sờ vật chất - kỹ thuật phục vụ công tác bầu cử; công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử đã được triển khai kịp thời, chu đáo; công tác thông tin tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cử tri phấn khởi, tin tưởng đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tạo nên không khí ngày bầu cử thật sự là ngày hội, một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Hội nghị dành thời gian cho các cơ quan, đơn vị, tiểu ban trực thuộc UBBC tỉnh phát biểu, phân tích những ưu điểm, hạn chế, trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình tổ chức bầu cử. Đồng thời, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tiếp theo. UBBC tỉnh đề xuất, kiến nghị UB thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Bộ, Ngành trong nhiệm kỳ tới cần rà soát, đánh giá tình hình KTXH của các địa phương để phân bổ cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội phù hợp với tình hình thực tế địa phương; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử để địa phương chủ động về thời gian triển khai đến các xã, phường, thị trấn và tổ chức bầu cử ở cơ sở. Nghiên cứu, thống nhất các nội dung, biểu mẫu, tránh tình trạng bị sửa đổi khiến các địa phương không kịp triển khai hoặc điều chỉnh gặp khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, UV TW đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương; sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của cử tri trong toàn tỉnh, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trên địa bàn tỉnh.  Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thẳng thắn nhìn nhận với tinh thần cầu thị, không né tránh một số hạn chế trong quá trình tổ chức bầu cử, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho tổ chức bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, UV TW đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ tịch UBBC tỉnh: Nhân dịp này, thay mặt ủy ban Bầu cử tỉnh, tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ; nhiệt liệt biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tinh thân trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cảm ơn sự ủng hộ, tích cực tham gia bầu cử của cử tri trong tỉnh; sự quan tâm, đưa tin kịp thời của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đồng thời, nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc tận tụy của đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ trong thời gian qua. Chúng ta tin tưởng rằng, cùng với thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa qua, sẽ tạo nền tảng, động lực quan trọng, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

 

Dịp này, UBBC tỉnh biểu dương, khen thưởng 68 tổ chức, 140 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

(trích nguồn BRT)


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893931
Số người đang truy cập: 25