Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 12
Chiều ngày 04/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 12 dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh. Cùng tham dự Phiên họp còn có Ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND, Thường trực HĐND thành phố Bà Rịa.

Ông Đặng Minh Thông, PCT UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Sáu;Thường trực HĐND tỉnh thông qua Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2018; Sở Nội vụ báo cáo xin chủ trương về chế độ phụ cấp đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã; BanPháp chế HĐND tỉnh báo cáo vụ việc đường Tôn Đức Thắng, thành phố Bà Rịa.

Kết luận Phiên họp đồng chí Nguyên Hồng Lĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực, chu đáo cho Kỳ họp của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị. Nhìn chung Kỳ họp đã diễn ra thành công, đúng luật, được nhân dân quan tâm và đánh giá cao. Tuy nhiên, tại Kỳ họp có một số báo cáo, tờ trình trình HĐND tỉnh còn chậm so với quy định. Do đó đề nghị Văn phòng HĐND và UBND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm soát, phân loại tờ trình; các Sở, ngành, đơn vị nâng cao trách nhiệm giải trình ý kiến, kiến nghị trước nhân dân, trước HĐND tỉnh, và chấp hành nghị quyết của HĐND, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan hành pháp nhà nước; thống nhất với Chương trình giám sát 2018 của Thường trực HĐND tỉnh; đối với Tờ trình số 164 TTr-UBND ngày 22-11-2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị cho chủ trương về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác cấp xã, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi xin ý kiến của Trung ương; Về dự án đường Tôn Đức Thắng, thành phố Bà Rịa, HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy hoạch và cho phép triển khai giai đoạn 2 của dự án, bố trí vốn ngân sách để thực hiện dự án.

Nguyễn Hải


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894108
Số người đang truy cập: 10