Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 16
Ngày 07/9/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực lần thứ 16. Tham dự và chủ trì Phiên họp có Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng tham dự Phiên họp còn có Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Tuấn Quốc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Ông Lê Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Chủ trì Phiên họp

Phiên họp đã nghe đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh trình báo cáo các nội dung liên quan cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh thông qua như: dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản và hoạt động của các nhà bè kinh doanh ăn uống trên sông Chà Và, sông Dinh và sông Mỏ Nhát; báo cáo giám sát chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh; dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách về 08 Tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực giữa 02 kỳ họp; dự thảo Nghị quyết về danh mục các Tờ trình trình ra tại các kỳ họp HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định về trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc bảo đảm thời gian trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án, tại kỳ họp HĐND tỉnh và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, yêu cầu, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Trần Phúc Chỉnh – Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách trình bày báo cáo giám sát

Ông Nguyễn Văn Xinh – UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội trình bày báo cáo giám sát

Phát biểu kết luận Phiên họp, Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giám sát và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành sớm triển khai thực hiện các kiến nghị sau khi có báo cáo chính thức của các Đoàn giám sát; Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại danh mục và tên gọi của các Tờ trình trình ra tại các kỳ họp HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, giao Văn phòng HĐND tỉnh hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành.

                                                                                      Mạnh Đức


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893935
Số người đang truy cập: 29