Tin hoạt động Quốc hội

Quốc hội thông qua Luật Giám sát của Quốc hội, HĐND
Đầu buổi làm việc sáng 20-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, với 83,2% đại biểu tán thành.

Theo dự thảo, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

Ngoài nội dung biểu quyết toàn văn dự thảo, các đại biểu Quốc hội còn biểu quyết ba vấn đề riêng trong dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Cụ thể, với điều 11 về các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, đã thông qua  với tỷ lệ 84,62% đại biểu tán thành

Với điều 43, quy định việc giải trình của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đã thông qua với tỷ lệ 84,21%  các đại biểu tán thành.

Và cuối cùng là điều 57, về các hoạt động giám sát của HĐND, Quốc hội đã thông qua với 83,2% đại biểu tán thành.

Tại phần biểu quyết này, có điều hơi khó hiểu là con số các đại biểu tham gia biểu quyết lại không thống nhất, cho dù các nội dung biểu quyết chỉ cách nhau một vài phút.

Cụ thể, lần biểu quyết đầu tiên có 420 đại biểu tham gia, lần thứ hai còn 418 đại  biểu, đến lần biểu quyết thứ ba chỉ còn 412 đại biểu tham gia và đến lần cuối cùng có 413 đại biểu bấm nút.

Hải Đăng (Theo TTO)


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894149
Số người đang truy cập: 10