Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Phiên thảo luận nhóm Tổ đại biểu số 4 và Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Ngày 06 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Huyện ủy huyện Tân Thành, 2 Tổ đại biểu đã thảo luận nhóm trước kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa VI
Có 10 đại biểu HĐND tỉnh và 25 vị đại biểu khách mời tham dự, gồm: -Đại biểu HĐND tỉnh: Ông Nguyễn Văn Trình; ông Lương Trí Tiên; ông Lưu Tài Đoàn; ông Huỳnh Văn Danh; ông Lương Đức Đích; ông Lê Hồng Ngọc; bà Lê Thị Nga; ông Bùi Văn Thảo; ông Phạm Minh An và ông Mai Văn Hâu (HT Thích Quảng Hiển); -Đại biểu khách mời, gồm: Ông Nguyễn Văn Thắm -Chủ tịch UBND huyện Tân Thành; Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa; bà Trần Thị Lệ -PCT UBMTTQ huyện Tân Thành; ông Tạ Quốc Trung, PGĐ Sở Xây dựng; ông Phan Văn Mạnh, PGĐ sở Tài nguyên – Môi trường; ông Trần Thượng Chí, PGĐ sở Giao thông – Vận tải cùng các ông (bà) là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành cùng tham dự.

Nhóm thảo luận 2 (Tổ ĐB số 4 và Tổ ĐB số 7 đơn vị huyện Tân Thành)

Đồng Chủ trì phiên thảo luận nhóm là ông Nguyễn Văn Trình -Bi thư TU, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Trí Tiên -Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; ông Huỳnh Văn Danh -Bí thư HU, Chủ tịch HĐND H.Tân Thành.

-Tại buổi thảo luận nhóm 2, có 12 lượt ý kiến của 09 đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời phát biểu ý kiến, đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; ý kiến về các tờ trình của HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời đề xuất các giải pháp và những kiến nghị.

1.Về XDCSVC trường học có 2 vấn đề đặt ra cần xem xét: XD phòng nghĩ trưa cho học sinh bán trú, đề nghị tỉnh có chủ trương rõ ràng là có xây hay không xây?; xem lại xuất đầu tư XD nhóm trẻ hiện nay là rất lớn, theo vị trí xây dựng theo chuẩn mới, phân tích một nhóm trẻ mầm non có diện tích từ 140 -160 m2; số trẻ từ 25 – 35 cháu, kinh phí xây dựng gần 100 tỷ đồng =>  rất lãng phí.

2.Công tác quản lý địa bàn: Tỷ lệ gia đình văn hóa thôn, ấp văn hóa cao (93-94% trở lên) nhưng tệ nạn xã hội, môi trường cảnh quan, vệ sinh rất kém, đề nghị cần chỉ đạo sát sao, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ xã, phường, thôn ấp và trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Công tác cai nghiện: Đưa người nghiện đi cai rất khó do đó các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các văn bản khó thực hiện (quy trình, tòa xử) mới đưa vào, đề nghị có văn bản kiếm nghị Trung ương sửa đổi, đơn giản hóa.

4. Công tác xã hội hóa lĩnh vực VHXH: Kết quả thực hiện những năm qua còn rất hạn chế (Giáo dục, Y tế, văn hóa, dạy nghề) đề nghị tỉnh có sự chỉ đạo sát sao để có chính sách thu hút, mà trước hết phải có đề án của từng ngành, từng lĩnh vực, danh mục, hình thức, đầu tư xã hội hóa.  

L.T.Tâm


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885340
Số người đang truy cập: 21