Tin hoạt động Quốc hội

Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa V
Sáng nay, 11/12/2015, kỳ họp HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ ba

Mở đầu ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa V là phần miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thới, PCT.UBND tỉnh vì lý do xin nghỉ hưu trước tuổi và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc sở Nội vụ; đồng thời giới thiệu bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Tuấn Quốc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT và ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Thanh Bình xin nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đối với ông Trần Đình Khoa để bầu ông Trần Đình Khoa, UVBTV Tỉnh ủy khóa VI  vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng ban KTNS vào chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh (bên phải), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đồng chí Trần Thanh Bình, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Qua bầu cử, ông Lê Tuân Quốc đã trúng cử vào chức danh PCT.UBND tỉnh đạt tỉ lệ 94%; ông Trương Thanh Phong đạt tỉ lệ 94%; ông Trần Đình Khoa trúng cử vào chức danh PCT.HĐND tỉnh với tỉ lệ 92% và ông Trần Văn Tuấn đạt 90%.Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trình (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng: đồng chí Trần Đình Khoa (thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Tuấn Quốc (thứ 3 từ trái qua) Tỉnh ủy viên, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuấn (thứ 2 từ phải qua), Tỉnh ủy viên, được bầu làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trương Thanh Phong (thứ 2 từ trái qua), Tỉnh ủy viên được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh phụ trách Nội vụ.

Các đại biểu cũng đã thông qua 08 nghị quyết xác nhận kết qủa bầu cử các chức danh do HĐND bầu và 23 nghị quyết liên quan đến phát triển KTXH năm 2016. 

Kỳ họp thứ 11 đã hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra thành công tốt đẹp.

Hải Đăng (HĐND)

 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893880
Số người đang truy cập: 15