Kỷ yếu

Kỷ yếu kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/3.pdf


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893938
Số người đang truy cập: 32