Kỷ yếu

Kỷ yếu kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung kỷ yếu kỳ họp thứ Năm của HĐND tỉnh khóa VI xem chi tiết tại đây.


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885328
Số người đang truy cập: 20