Kỷ yếu

Kỷ yếu kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/Ky-yeu-ky-hop-thu-2.PDF


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885536
Số người đang truy cập: 15