Kỷ yếu

Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/2.pdf


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6542209
Số người đang truy cập: 47