Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI đã quyết nghị thông qua 32 Nghị quyết HĐND

Đoàn Chủ tọa Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh khóa VI

Tại Kỳ họp thứ Sáu-HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết nghị thông qua 32 Nghị quyết tại kỳ họp, gồm:

(1)Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; (2)Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; (3)Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2018; (4)nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016; (5)Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp đến cơ quan tài chính cấp trên, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; (6)Nghị quyết về định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và ban hành Ban thanh tra nhân dân các khu dân cư huyện Côn Đảo; (7)Nghị quyết quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; (8)Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh;(9)Nghị quyết sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh; (10)Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất  năm 2015 trên địa bàn tỉnh; (11) Nghị quyết ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018; (12)Nghị quyết ban hành danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; (13)Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018; (14)Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh;

100% đại biểu HĐND tỉnh giơ tay nhất trí biểu quyết 32 Nghị quyết

(15)Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2017 của HĐND tỉnh; (16)Nghị quyết ban hành mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã của tỉnh; (17)Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh; (18)Nghị quyết ban hành Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020; (19)Nghị quyết quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo; (20)Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến mức chi đặc thù cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành VHTTDL tỉnh; (21)Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; (22)Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; (23)Nghị quyết phê duyệt Đề án Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021; (24) Nghị quyết quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; (25)Nghị quyết Phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2018; (26)Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018; (27)Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố; (28)Nghị quyết về định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh; (29)Nghị quyết miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (30)Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (31) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND năm 2018; (32)Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

                                                                                                  L.T.Tâm


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894224
Số người đang truy cập: 7