Tin hoạt động Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của QH Khóa XIII
Đúng 9 giờ sáng 21.3, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng- Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Trong diễn văn khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nêu một số nội dung quan trọng của kỳ họp như sau:

Một là, xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011- 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016- 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016- 2020;

Hai là, xem xét, thông qua các dự án Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí (sửa đổi), Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; xem xét Báo cáo về kết quả đàm phán và ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các vấn đề liên quan;

Ba là, xem xét các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước;    

Bốn là, xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Báo cáo kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

                                                    HK


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6979227
Số người đang truy cập: 8