Tin hoạt động Quốc hội

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa V
Sáng nay 9-12, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa V đã khai mạc kỳ họp lần thứ 11 - kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có ý nghĩa quan trọng. Kỳ họp không chỉ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, mà còn căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu "Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch".

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, cho thấy các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh có dấu hiệu phục hồi, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng (GRDP), Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ lưu trú, dịch vụ cảng, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển. Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao đều triển khai đầy đủ, kịp thời. An sinh xã hội được bảo đảm: Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Đó là, một số chỉ tiêu kinh tế tăng thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, như: doanh thu thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ du lịch và thu ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016.

Bên cạnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016, trong buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh nghe và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và HĐND tỉnh như: Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10 và tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 11.

Hải Đăng (HĐND)


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6979226
Số người đang truy cập: 7