Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Hội nghị Cán bộ, Công chức Văn phòng HĐND tỉnh năm 2019
Chiều ngày 28-12-2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Đình Khoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Chung – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2019

Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến thông qua các dự thảo: Báo cáo hoạt động Văn phòng HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng năm 2019; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018. Hội nghị cũng được nghe Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018 và kiến nghị; Bộ phận tài vụ báo cáo thu chi tài chính năm 2018.

Kết quả thi đua năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh có 05 tập thể được tặng bằng khen "Tập thể lao động tiên tiến", công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 31 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, 07 cá nhân đoạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Biểu quyết thông qua các báo cáo và các vấn đề được hội nghị thảo luận

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo khoa học; cải tiến lề lối, phong cách làm việc; thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu suất công tác. Phấn đấu xây dựng cơ quan đạt danh hiệu văn hóa năm 2019. Nỗ lực, phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" năm 2019. Phấn đấu đạt 80% các Phòng chuyên môn đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", trong đó có 30% đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc". 100% CBCC đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; trong đó có 15% đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở".

Anh Danh

 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893978
Số người đang truy cập: 4