Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 16/11/2016, ông Trần Đình Khoa –UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Tổ Trưởng, Tổ phó các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, để nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Khóa VI. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Thành Chung -Chánh Văn phòng HĐND, các Phó Văn phòng; Trưởng, phó và chuyên viên phòng chuyên môn của Văn phòng HĐND tỉnh.

Ông Trần Đình Khoa -UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba do ông Phạm Thành Chung –Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày, từ ngày 08 đến ngày 15/11/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 63 điểm trên địa bàn toàn tỉnh; tổng số cử tri tham gia có 7.651 người; có 452 lượt ý kiến phát biểu với 878 nội dung kiến nghị. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 71 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh xử lý, gồm: Lĩnh vực kinh tế có 36 ý kiến; Lĩnh vực Văn hóa – xã hội có 15 ý kiến; Quốc phòng, an ninh có 04 ý kiến; Lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm có 08 ý kiến; cải cách hành chính có 03 ý kiến; các ý kiến khác có 05 ý kiến.

                                                                                                                   L.T.Tâm 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885511
Số người đang truy cập: 14