Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Ngày 24/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra 06 Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Ba –HĐND tỉnh khóa VI, gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh BR-VT; Tờ trình về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2017; Tờ trình quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh; Tờ trình quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Tờ trình quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, lệ phí cấp CNQSD đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Phúc Chỉnh –Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì

Tham dự cuộc họp có: Ông Trần Văn Tuấn –Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chuyên trách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Huỳnh Văn Hồng –Phó Trưởng ban VH-XH; bà Lê Diệp Tần –TP HCSN, sở Tài Chính; ông Nguyễn Hữu Lợi -Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường và Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, các phòng, ban chuyên môn của Sở TN-MT cùng tham dự. 

Ông Nguyễn HữuLợi -Phó giám đốc sở TN-MT trình bày các Tờ trình

Các đại biểu tham dự cuộc họp, đã có nhiều ý kiến để làm rõ một số nội dung trong các Tờ trình, đồng thời yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các tờ trình chuyển Ban Kinh tế - Ngân sách sớm để Ban báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong Phiên họp thứ 5 của Thường trực HĐND tỉnh vào tuần tới.   

                                                                                                            L.T.Tâm


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894110
Số người đang truy cập: 5