Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Giám sát hiệu quả hoạt động Qũy hỗ trợ Kinh tế tập thể
Sáng ngày 24/02/2017, Ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước do Tỉnh quản lý tại Quỹ Hỗ trợ Kinh tế tập thể. Cùng tham dự buổi làm việc có các Ông, Bà là Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho Bạc Nhà nước tỉnh.

Ông Trần Phúc Chỉnh -Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện đơn vị báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ trợ Kinh tế tập thể. Theo báo cáo, Quỹ Hỗ trợ Kinh tế tập thể chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2010 với số vốn ban đầu do ngân sách nhà nước hỗ trợ theo hợp đồng tạm ứng là 10 tỷ đồng và vốn điều lệ huy động từ góp vốn của các Hợp tác xã thành viên của Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 555 triệu đồng. Qua 06 năm hoạt động, Quỹ đã thẩm định xét duyệt hỗ trợ cho 86 dự án, với số tiền là 43 tỷ 142 triệu đồng. Quỹ cho vay theo thời vụ, sản xuất của xã viên, không cho vay dài hạn, nên thu hồi vốn nhanh (03 tháng, 06 tháng hoặc một năm). Hàng năm, Quỹ đều xây dựng kế hoạch, kiểm soát, báo cáo thẩm tra, thẩm định nên hạn chế rủi ro. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng nguồn vốn của Quỹ là 13.203.141,901 đồng (13 tỷ, 203 triệu đồng), (Trợ vốn cơ sở 8.397.000.000 đồng, gửi ngân hàng 4.788.467,346 đồng, tiền mặt tại quỹ 17.674, 555 đồng).

Ông Phan Nhật Nam –Giám đốc Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể báo cáo

Sau khi nghe báo cáo của Quỹ và các ý kiến phát biểu, trao đổi của thành viên Đoàn giám sát và đại biểu tham dự, thay mặt Đoàn giám sát, Ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh nhận xét: Tỉnh hình thành Quỹ này là có hiệu quả, tỷ lệ góp vốn điều lệ/vốn cho vay cao, tổng vốn quay vòng khá, bảo toàn vốn, hoạt động của Quỹ tốt. Đồng thời lưu ý đơn vị khẩn trương sửa đổi Điều lệ để Quỹ hoạt động có hiệu quả; mở rộng đối tượng cho vay; nên điều tra xem toàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu Hợp tác xã, Tổ hợp tác có nhu cầu vay vốn; làm các thủ tục để xin bổ sung thêm nguồn vốn, rà soát kỹ hợp đồng hỗ trợ cho vay cho đúng điều lệ.

                                                                                                         L.T.Tâm 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885663
Số người đang truy cập: 16