Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
Chiều ngày 05/9/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 774) đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rà soát đánh giá những nội dung công việc được giao và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 774 cần thực hiện trong thời gian tới. Ông Trần Đình Khoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 774 chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp còn có các thành viên trong Ban Chỉ đạo 774 và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Ông Trần Đình Khoa-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo 774  chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Chỉ đạo 774 và các Sở, ngành thực hiện tại Thông báo số 1412-TB/TU ngày 25/7/2018 và Thông báo số 1107-TB/TU ngày 05/02/2018, gồm các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao thông, môi trường, quản lý đầu tư, chính sách người có công, cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh; việc triển khai xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp và thống nhất với dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội thảo với chủ đề "Định hướng và giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu" dự kiến tổ chức trong tháng 10/2018.

 Phát biểu kết thúc cuộc họp, Ông Trần Đình Khoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 774 đánh giá việc triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chưa xác định được phương thức thực hiện thống nhất; công tác triển khai còn phân tán, chưa có sự đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa các ngành. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị thông minh, trong thời gian tới, các Sở, ngành cần tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 1412-TB/TU ngày 25/7/2018 và Thông báo số 1107-TB/TU ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó ưu tiên thực hiện trước việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ được lợi ích cho người dân, xã hội và giúp cho công tác quản lý của các cơ quan trong hệ thống chính trị được hiệu quả, thuận lợi. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại những địa phương đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình đô thị thông minh để áp dụng triển khai trên địa bàn tỉnh.

                                                                                      Mạnh Đức


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893927
Số người đang truy cập: 31