Tin hoạt động Quốc hội

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh BRVT

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

 

Ông PHẠM ĐÌNH CÚC
Sinh năm 1964

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh BR-VT

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (QH), tôi sẽ cùng đoàn đại biểu QH tỉnh thực hiện tốt chức trách của đại biểu; luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi xác định rõ một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Thứ nhất, quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tham nhũng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án xác định các vụ án trọng điểm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và sớm đưa ra xét xử.

Cùng tập thể quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ hai, vấn đề người nông dân và nông thôn

Thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh đến Quốc hội. Trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được; Tích cực tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chú trọng vào các chính sách: hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên, trợ vốn cho người nghèo; Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước; Chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam…

Thứ ba, vấn đề ô nhiễm môi trường - vệ sinh an toàn thực phẩm

Tôi sẽ chủ động phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Nếu phát hiện sai phạm, sẽ đề nghị xử lý nghiêm.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện pháp luật: Tôi sẽ vận dụng thực tiễn hơn 30 năm công tác trong nhiều lĩnh vực và nhiều cơ quan pháp luật, thi hành pháp luật, sự hiểu biết về pháp luật, lắng nghe những quan điểm và ý kiến của cử tri, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá các dự luật để tham gia với QH nâng cao chất lượng xây dựng các luật, bộ luật, tránh tình trạng luật vừa ra đời đã phải sửa đổi, bổ sung.


 

Ông TRẦN HỒNG HÀ

Sinh năm 1963

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi mà tôi đã có những năm tháng gắn bó với tư cách là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nơi tôi được lãnh đạo tỉnh và nhân dân quan tâm đùm bọc, rèn luyện để trưởng thành. Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH, tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân tỉnh BR-VT tại QH. Cụ thể:

Một là, góp phần đưa tiếng nói của Đoàn đại biểu QH tỉnh tham gia trên các lĩnh vực: Lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; quyết định các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, ngoại giao, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đoàn đại biểu phải thể hiện cho ý chí, trí tuệ và vai trò đầu tàu của tỉnh đối với vùng nói riêng và đất nước nói chung. 

Hai là, tôi sẽ làm tốt hai vai: Bộ trưởng và Đại biểu QH. Tôi cam kết sẽ tích cực tham gia đóng góp vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Bên cạnh đó, tôi luôn xác định gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hiểu dân qua đó góp phần tháo gỡ những vấn đề bức xúc của cử tri.

Ba là, tôi sẽ tích cực phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn các dự án đầu tư đảm bảo phát triển theo hướng bền vững; Hỗ trợ địa phương đổi mới cơ chế chính sách trong quản lý đất đai; Kiên quyết nói không với các dự án gây ô nhiễm môi trường….

Đặc biệt, BR-VT là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, vì vậy cần quan tâm đến chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Bà ĐỖ QUỲNH NGA

Sinh năm 1981

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học (Sở KH-CN)

Nếu được bầu làm đại biểu QH khóa XIV, tôi cam kết với cử tri sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để tập hợp và đưa tiếng nói của cử tri BR-VT đến với QH; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, đồng thời có những chất vấn tại QH về những vấn đề mà cử tri tỉnh BR-VT quan tâm.

2. Là một nữ ứng cử viên, tôi sẽ tích cực tham gia công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; góp phần phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tôi sẽ quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển.

3. Là một cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý KH&CN, tôi sẽ có những kiến nghị cụ thể để đổi mới cơ chế, chính sách, nội dung quản lý KH&CN, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, khả năng ứng dụng của KH&CN, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT nói riêng và cả nước nói chung. Cụ thể: Đề nghị tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại của nước ngoài, đồng thời thúc đẩy việc triển khai nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống, tập trung cho các lĩnh vực như: nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý chất thải, phòng chống xói lở bờ biển, hiện đại hóa cảng biển…

Mặt khác, tôi sẽ có những đề xuất đối với việc xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống sau khi đề tài, dự án đã nghiệm thu; đổi mới cơ chế đầu tư cho KH&CN, xây dựng cơ chế cụ thể đối với việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là từ các doanh nghiệp; đề xuất cụ thể quy trình quản lý KH&CN ở địa phương; có quy chế cụ thể để khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các hoạt động KH&CN xuất sắc, có nhiều đóng góp cho địa phương…

4. Là một người nghiên cứu Lịch sử và là thành viên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trước những vấn đề thời sự về biển, đảo đang diễn ra hiện nay, tôi sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể để đưa vấn đề tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo đến với nhân dân, đến dư luận thế giới; đề xuất những kiến nghị nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương cũng như của dân tộc.


Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

Sinh năm 1970

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh BR-VT, Ủy viên BCH Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh BR-VT

Nếu được làm ĐBQH, tôi sẽ đem hết khả năng, tâm huyết của mình để hoàn thành trách nhiệm của một đại biểu QH.

Thứ nhất, sẽ tham gia tích cực vào việc lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề cơ bản của đất nước. Thực thi quyền giám sát của ĐBQH. Gần gũi, gắn bó với người dân và đại diện cho nhân dân, phản ánh sát thực những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân đến với QH và các cơ quan hữu quan.

Thứ hai, là một người đang hoạt động chuyên ngành văn hóa và là một nghệ sĩ, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị QH tăng cường hơn nữa việc ban hành các chế độ, chính sách, ưu tiên đầu tư cho các hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực nghệ thuật, với mong muốn người dân được sống trong một môi trường văn hóa trong lành và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật thực sự, đa dạng và tốt đẹp nhất. Đối với giới văn nghệ sĩ (đặc biệt là các nghệ nhân, người đồng bào dân tộc thiểu số) tôi sẽ trình bày, kiến nghị với QH tăng cường chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho việc lao động, sáng tạo, nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí của nhân dân.

Thứ ba, là nữ ĐBQH đang công tác và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tôi sẽ tích cực đấu tranh chống lại sự vô cảm trong các vấn đề đang được xã hội quan tâm như: nạn xâm hại quyền lợi, buôn bán, bạo hành phụ nữ và trẻ em…; sẽ cùng QH đưa ra những quyết sách đẩy lùi các vấn nạn về bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn… Là ĐBQH, tôi sẽ tham gia cùng QH ban hành những quyết sách cấp bách sát thực, những giải pháp thực tiễn để giải quyết những vấn đề trọng điểm về an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế; góp tiếng nói bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc…

Thứ tư, luôn luôn học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, nỗ lực trong lao động, sáng tạo; mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nếu được bầu làm ĐBQH, hàng ngày tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân "ĐBQH là người đại diện cho nhân dân, không đứng trên, hoặc ngoài nhân dân".


Ông DƯƠNG MINH TUẤN

Sinh năm 1974

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh BR-VT

Nếu là đại biểu QH, bản thân sẽ cố gắng góp phần thực hiện tốt hơn 3 chức năng cơ bản của QH, gồm:

1. Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng: Kịp thời nghiên cứu, xem xét, lĩnh hội ý kiến của địa phương, của cử tri, trao đổi với Đoàn ĐBQH, kiến nghị ban hành những chính sách, những quyết định quan trọng của QH phù hợp với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia và công bằng xã hội; tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nhất là tạo việc làm mới và hỗ trợ vốn cho thanh niên, công nhân lao động, người mới tốt nghiệp ra trường, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người dân tộc…

2. Chức năng làm luật: Sẽ trao đổi thống nhất trong Đoàn ĐBQH, từ đó đề xuất với QH xem xét, bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các văn bản Luật, Nghị quyết, tham gia với QH hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến chất lượng sống; thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn bất cập như quy hoạch, các dự án chậm triển khai, các quyền của người sử dụng đất, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, việc tuyển dụng biên chế, thuyên chuyển giáo viên, thăng hạng viên chức và chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thôn ấp, khu phố, người dân vùng biển đảo, người làm việc xa đất liền...

3. Về chức năng giám sát: Chủ động đề xuất và tham gia vào các hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội trong việc thực thi pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề mà đa số cử tri và địa phương quan tâm.

4. Công tác tiếp dân, giữ mối liên lạc với cử  tri

Là đại biểu hoạt động chuyên trách, tôi sẽ duy trì việc tiếp công dân hàng tuần tại trụ sở cơ quan bằng nhiều hình thức khác nhau; giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri nhằm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, từ đó đôn đốc, kịp thời kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước giải quyết đến nơi đến chốn các vấn đề đặt ra; cố gắng kiên trì đấu tranh cho lẽ phải, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

 

Ông TRẦN QUANG PHƯỚC

Sinh năm 1976

Chức vụ: Bác sĩ, Trưởng phòng Y tế - Phục hồi chức năng Trung tâm xã hội tỉnh BR-VT

Nếu được bầu làm ĐBQH khóa XIV, tôi sẽ chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tận tâm, tận lực để khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần, người lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi, người khuyết tật để họ có sức khỏe ổn định, có thể hòa nhập tốt vào cuộc sống cộng đồng.

2. Với kinh nghiệm quản lý và chuyên môn của bản thân, tôi sẽ đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước có những chính sách thiết thực nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế và người nghèo trên địa bàn tỉnh.

3. Bản thân sẽ tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần nâng cao công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân và đặc biệt là người nghèo và người yếu thế trong xã hội.

4. Đề xuất tăng cường các giải pháp truyền thông đồng bộ nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn xã hội, tác hại của việc uống rượu bia không kiểm soát nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

5. Cùng với các đại biểu QH tích cực tham gia đóng góp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đặc biệt là các văn bản luật liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội.

6. Gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri Đoàn ĐBQH tỉnh, với Quốc hội và để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.


Ông ĐÀO VĂN PHƯỚC

Sinh năm 1967

Chức vụ:  Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh BR-VT

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ:

1. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn. Từ đó phản ánh đến QH những vấn đề thực tiễn đặt ra được cử tri quan tâm, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết và báo cáo cử tri những kết quả đạt được.

2. Ưu tiên quan tâm đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực. Với trọng trách của một ĐBQH, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với các ngành chức năng có biện pháp hữu hiệu trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao đời sống của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ngành giáo dục, các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu...

3. Tích cực đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân để đề xuất các giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề đặt ra. Qua đó làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

4. Quan tâm đến đời sống và an sinh xã hội của người dân, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; kiên quyết đấu tranh phòng chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, lãng phí; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng một chính quyền phục vụ nhân dân, gần dân, trọng dân...

5. Quan tâm đến việc giữ gìn, phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng đến các giá trị văn hóa, bản sắc các dân tộc thiểu số nhằm góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời quan tâm phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú; quan tâm đến đời sống của bà con dân tộc ít người, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đề xuất các chương trình hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sạch, giao thông, thắp sáng các đường nông thôn, các khu phố.

6. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi cam kết sẽ tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri tỉnh nhà.


Ông DƯƠNG TẤN QUÂN

Sinh năm 1985

Nghề nghiệp: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa

Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ luôn phấn đấu học tập, trau dồi thêm kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tôi sẽ dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe ý kiến cử tri, phối hợp với các ngành, địa phương tìm hướng xử lý nhằm nâng cao hình ảnh ngành y tế.

Tôi sẽ tham mưu, đề xuất những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đầu tư phát triển, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con, nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị và cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Đề xuất cấp thêm kinh phí để phát triển hệ thống y tế cơ sở.

Tôi cũng quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể tôi sẽ tham gia cùng cơ quan chức năng giám sát để phát hiện các hành vi vi phạm, đề xuất xử lý mạnh tay để không tái diễn.

Tôi là người dân tộc thiểu số. Tôi thấu hiểu nỗi cực khổ của người nông dân, đặc biệt là bà con nghèo, vì thế tôi luôn quan tâm đến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo vật chất, tinh thần và sức khỏe của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Bản thân tôi đã đề xuất tổ chức các cuộc khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa. Tôi rất muốn sẽ tiếp tục làm được nhiều điều tốt hơn nữa.


Ông NGUYỄN VĂN TUYẾT

Sinh năm 1960

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Trong nhiệm kỳ QH vừa qua, tôi đã thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu nguyện vọng cử tri; tham gia góp ý vào các dự án luật; chất vấn thẳng thắn tại diễn đàn QH về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến của cử tri BR-VT đã được QH, Chính phủ trả lời và giải quyết; nhiều ý kiến được ghi nhận và đưa vào Nghị quyết của Quốc hội, như các vấn đề về nợ công, tái cơ cấu nền kinh tế, chất lượng đầu tư công, chính sách đất đai, bồi thường, tái định cư, giải quyết khiếu nại, phát triển kinh tế vùng để phát huy lợi thế của tỉnh BR-VT...

Tôi rất vinh dự khi một lần nữa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh BR-VT. Với kinh nghiệm hoạt động trong Quốc hội, nếu được cử tri tỉnh BR-VT tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XIV, tôi cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề đặt ra; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tất cả đều hướng đến lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân; góp phần xây dựng tỉnh BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm ổn định xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Tôi luôn gương mẫu chấp hành hiến pháp, pháp luật, sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ nhân dân; Tích cực tuyên truyền, phổ biến luật pháp và tham gia quản lý nhà nước.


Bà NGUYỄN THỊ YẾN

Sinh năm 1965

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy BR-VT; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT

Để thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi cam kết phấn đấu thực hiện tốt các công việc sau đây:

Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa Quốc hội với cử tri, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; tổng hợp, đề xuất, tích cực tham gia thảo luận, giám sát, quyết định, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật sát với thực tế, phù hợp với cuộc sống của nhân dân.

Thứ hai, cùng tập thể quyết tâm tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc và tỉnh đi vào cuộc sống. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, tàn tật…

Thứ ba, triển khai thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Thứ tư, là ứng cử viên nữ, tôi luôn quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ và đời sống, việc làm, sức khỏe của chị em phụ nữ; quan tâm, chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi, tạo mọi điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải trọng dân, tin dân, gần dân, chịu sự giám sát của dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Vì vậy, tôi luôn ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894195
Số người đang truy cập: 6