Thông tin kinh tế xã hội

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Bà NGUYỄN VÂN ANH

Phó Trưởng phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở KH-CN

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào những nội dung sau đây:

Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương và các cơ quan liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp, các cấp chính quyền địa phương… để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường và an toàn thực phẩm. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia đóng góp sáng kiến, tham gia giám sát để phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nóng, bức xúc tại địa phương, trong đó có vấn đề về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tham gia giám sát việc thực hiện chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào địa phương thông qua các dự án đầu tư nhằm ngăn chặn kịp thời các công nghệ bẩn, gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích chuyển giao những công nghệ mới, công nghệ cao mang lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Với vị trí và kinh nghiệm trong hoạt động vì cộng đồng tôi sẽ có điều kiện tiếp cận sâu và mở rộng hơn quan hệ với các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức quần chúng, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trên địa bàn, cung cấp sâu, rộng hơn các thông tin KH&CN đến với cử tri, đưa tiếng nói của các cử tri đến gần hơn với HĐND tỉnh.

Tôi luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, đến việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, đến phòng chống các tệ nạn xã hội.

Là một nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tôi sẽ tham gia phổ biến những chính sách mới về kinh tế tới quý cô, bác, anh, chị cử tri bằng nhiều hình thức: Trên các ấn phẩm thông tin, các diễn đàn hội nghị và phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tham gia phản biện các chính sách mới đã và sẽ được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Đóng góp xây dựng và cụ thể hóa các nội dung mới này trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…


  Ông TRẦN PHÚC CHỈNH

Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung làm tốt những công việc sau đây:

Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri. Lắng nghe, ghi nhận các tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp và các kiến nghị của cử tri; chuyển kịp thời các ý kiến của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để giải trình, xử lý. Kết quả giải trình hoặc xử lý sẽ chuyển đến ngay các nơi có kiến nghị. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, cá biệt. Quan tâm đôn đốc đến việc xử lý các kiến nghị của cử tri. Phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri tại kỳ họp.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND tỉnh. Tích cực tham gia ý kiến với Thường trực HĐND để không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp, cải tiến tổ chức kỳ họp. Tăng cường hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hoặc những vấn đề tồn tại của xã hội để đặt ra những câu hỏi chất vấn nhằm tác động các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tham gia tích cực công tác giám sát. Tham gia ý kiến để có nhận định đúng về những nội dung giám sát và đề xuất những kiến nghị xác đáng về giải pháp, về xử lý những nội dung còn tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

- Tích cực tham gia ý kiến với HĐND, với UBND và các cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, để sớm thúc đẩy các dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm đưa vào khai thác sử dụng; đồng thời có ý kiến để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người dân có đất trong vùng quy hoạch.

- Quan tâm công tác thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước. Tham gia tích cực vào việc xây dựng các chính sách, các quy chế chi tiêu góp phần bảo đảm việc chi đúng, chi đủ, chi tiết kiệm.

- Tham gia tích cực chống lãng phí trong xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nếu được tham gia vào quá trình thẩm định các dự án đầu tư để thống nhất chủ trương đầu tư; tham gia thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, bản thân cố gắng tham gia nhiều ý kiến để nguồn vốn ngân sách sử dụng đúng mục đích đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư. Hiến kế để HĐND tỉnh quyết định các chủ trương huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.


 Ông TRỊNH HÀNG

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ ra sức học tập, nghiên cứu các vấn đề có liên quan và sâu sát với bà con cô bác, anh chị cử tri phường 1, 2, 3, 4, 7 và phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu để làm tốt hơn nữa vị trí, vai trò của một đại biểu HĐND tỉnh. Sẽ cùng với quý bà con cô bác anh chị cử tri phường 1, 2, 3, 4, 7 và phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu nói lên tiếng nói của mình để góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh BR-VT, TP.Vũng Tàu ngày càng phát triển, văn minh hiện đại; tôi sẽ ghi nhận các ý kiến của cử tri để phản ánh và liên hệ giải quyết đến cùng các vấn đề về sắp xếp lại, tạo điều kiện để các hộ dân, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ổn định các vấn đề về an ninh trật tự, về cải cách hành chính, về giao thông và văn minh đô thị, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về an sinh xã hội và về các quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

 


 Ông NGUYỄN HỒNG LĨNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và cùng với cương vị được giao, tôi xin nỗ lực dồn hết tâm sức, trí tuệ để thực hiện những nội dung sau:

Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp từ nhân dân, đồng nghiệp, đồng chí và tập thể lãnh đạo; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về những việc cán bộ, đảng viên không được làm.

Tập trung mọi nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong đó, tập trung thúc đẩy phát triển 5 mũi nhọn kinh tế của tỉnh về: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên tất cả các mặt như: chất lượng môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo...

Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND; tham gia có trách nhiệm để quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, vị thế của HĐND tỉnh, bảo đảm xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện và bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đưa hoạt động của HĐND ngày càng dân chủ, minh bạch, gần dân, phát huy được hiệu quả và tính thiết thực trong cuộc sống.

Thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời phản ánh, đưa những tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đến với các cơ quan chức năng của tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định; kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc mà doanh nghiệp và nhân dân quan tâm.

Tập trung chỉ đạo xây dựng bộ máy hành chính thật sự của dân, do dân, vì dân, thật sự là công bộc của nhân dân; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có khả năng hành động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường minh bạch, công bằng, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.


 Ông NGUYỄN LỢI

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh BR-VT

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với vị trí, vai trò là người đứng đầu hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tôi sẽ có nhiều thuận lợi để lắng nghe kịp thời phản ánh của bà con cử tri, của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất có liên quan tới lĩnh vực Ngân hàng, từ đó có thể trực tiếp giải đáp, kiểm tra, xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời tôi cũng sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, các doanh nghiệp, các ban, ngành, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để giải thích, tuyên truyền nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong điều hành các chính sách vĩ mô như: chính sách tiền tệ, lãi suất, quản lý ngoại hối và các chính sách khác có liên quan đến hoạt động Ngân hàng và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, các doanh nghiệp; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tế, để đề nghị lãnh đạo các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quan tâm giải quyết, xử lý triệt để các vấn đề "nóng", nổi cộm trên địa bàn hoặc cải tiến các quy trình nghiệp vụ để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.

Phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc tập hợp, kết nối giữa các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân vay vốn có các công trình, dự án sản xuất - kinh doanh khả thi, có hiệu quả kinh tế nhằm giải quyết, xử lý các ách tắc trong quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng và các khách hàng vay vốn; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan nhằm hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp và bà con cử tri trên địa bàn phát triển sản xuất - kinh doanh.


 Ông NGUYỄN TẤN PHONG

Trưởng phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung trọng tâm sau đây:

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri; thường xuyên đi thực tế, nắm tình hình tại các khu phố, tổ dân phố, các điểm nóng trên địa bàn thuộc các phường nơi tôi được bầu làm đại biểu HĐND để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri nhằm kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; nhất là những vấn đề bức xúc của cử tri hiện nay như: quy hoạch treo; tai nạn giao thông; tệ nạn ma túy, mại dâm; ô nhiễm môi trường; việc thực hiện các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục; vấn đề an toàn thực phẩm; vấn đề tội phạm; vấn đề phiền hà khi thực hiện thủ tục hành chính; việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng...; Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, phản hồi cho cử tri việc thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.

Tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

Thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao liên quan đến người dân, doanh nghiệp như: đất đai; xây dựng; tư pháp; thuế; sử dụng vốn, tiền, tài sản của nhà nước; thực hiện chính sách xã hội; công tác tổ chức cán bộ... Qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Quan tâm, theo dõi, đôn đốc, phản hồi việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các tin báo tố giác tội phạm của người dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật; nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, xây dựng, tư pháp, tiêu cực, tham nhũng...

Kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm chăm lo đời sống, tinh thần đối với người cao tuổi, neo đơn, trẻ em, hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng này; đảm bảo các chính sách, các hỗ trợ phải đúng đối tượng và kịp thời.


 Bà NGUYỄN XUÂN BÍCH THOẠI

Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi cam kết sẽ tập trung và thực hiện tốt các công việc sau:

Liên hệ chặt chẽ với cử tri, tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, của người dân để có cơ sở thực tiễn, tham gia góp ý, xây dựng và tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chính sách pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, của các hộ kinh doanh cá thể, của người dân.

Đẩy mạnh công tác liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ người dân làm kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thông qua các hoạt động về khởi nghiệp, về tuyên truyền phổ biến pháp luật, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng làm việc cho người lao động, cho đội ngũ cán bộ quản lý...; Đồng hành cùng các hiệp hội ngành nghề, đồng hành cùng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong việc tận dụng chính sách một cách tốt nhất để nâng cao khả năng ứng phó với các yếu tố bất thường của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn, giảm thiểu tối đa các rủi ro thương mại.

Tích cực đồng hành cùng các cơ quan chính quyền tại địa phương trong việc xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng và cạnh tranh, đưa BR-VT xứng đáng là điểm đến đầu tư lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó góp phần giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực làm kinh tế thông qua các hội nghị, hội thảo, đào tạo về: dạy nghề, về khởi nghiệp, về phổ biến giáo dục pháp luật, về vay vốn, về phát triển doanh nghiệp,...


 Bà LÊ THỊ TÂN TIẾN

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ

Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi quyết tâm thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri; tích cực thực hiện vai trò của đại biểu HĐND tỉnh và đem lại quyền lợi thiết thực cho cử tri.

- Ra sức học, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

- Nghiên cứu, tham mưu trong việc lựa chọn các đối tác nước ngoài tiềm năng để ký kết, đầu tư tốt vào tỉnh nhằm bảo đảm tăng trưởng, bảo vệ quyền lợi cho người dân trong vùng quy hoạch, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng; Hỗ trợ việc xác minh tính hợp pháp, năng lực của các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn liên kết làm ăn với các tổ chức và cá nhân trong tỉnh nhằm tránh cho người dân bị thiệt hại về tính mạng và tài sản; Thúc đẩy quảng bá du lịch, nghiên cứu để tham mưu các mô hình phát triển du lịch phù hợp vừa tạo được thu nhập, tạo việc làm cho người dân, vừa đảm bảo môi trường du lịch.

- Phối hợp với các tỉnh, thành nước ngoài hoặc các Tổng lãnh sự quán các nước tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu ẩm thực của các nước tại tỉnh và tại TP.Vũng Tàu.

- Kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, các trẻ em mồ côi hiếu học, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ nghề cao và tranh thủ cơ hội giới thiệu việc làm cho người lao động của tỉnh tại các doanh nghiệp nước ngoài.

- Tư vấn cho kiều bào và thân nhân kiều bào trong các lĩnh vực thủ tục hồi hương, quốc tịch Việt Nam, xác nhận nguồn gốc Việt Nam... Là cầu nối liên lạc tốt với kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức và đội ngũ doanh nhân kiều bào nhằm lắng nghe, thấu hiểu và kêu gọi họ chung tay góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển - đảo của đất nước.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

 

Bà HÀ THỊ VIỆT BẮC

Chánh văn phòng Hội chữ thập đỏ tỉnh

Trở thành đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

Tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong toàn tỉnh cùng chung tay góp sức với chính quyền địa phương vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam... góp phần thực hiện an sinh xã hội, góp phần giáo dục truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: Công tác cải cách thủ tục hành chính xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến sự bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, bản thân tôi sẽ tích cực tuyên truyền thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống Bạo lực gia đình; bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em nữ, hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống những hành vi bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới và luôn vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe.


 Ông VŨ VĂN DOANH

Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật UBMTTQVN tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực của cử tri và nhân dân để đề xuất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng và các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực chính trị - xã hội, đời sống mà nhân dân quan tâm như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách xã hội, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân và cử tri; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng với nhân dân và hệ thống chính trị góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giàu đẹp văn minh và hiện đại.


 

Ông TRANG NGỌC LÂM

Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ trách nhiệm là người đã biểu đại diện cho nhân dân:

Nguyện đem hết khả năng và trí tuệ nhằm đóng góp vào đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, đem lợi ích và an sinh cho xã hội.

Góp phần vào chương trình "xóa đói giảm nghèo" một cách bền vững.

Sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Tham gia các cuộc vận động "ngày vì người nghèo", chương trình xóa đói giảm nghèo và các công tác hoạt động xã hội từ thiện của cấp trên đề ra.

Khi cử tri cần tôi sẽ đến

Khi cử tri gọi tôi sẽ đi

Không ngại gian lao, không nài khó nhọc, cố gắng để đạt được nguyện vọng, tâm tư của dân, thực hiện ý dân, sẽ xứng đáng đại diện cho dân vì dân.

Người đại diện HĐND dù khó khăn đến đâu, cũng phải làm hết sức mình, dù không thành công trọn vẹn, nhưng cũng đạt một kết quả khả quan để không phụ lòng tin tưởng của cử tri.

Tôi luôn tâm niệm để gần gũi gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Luôn đi bên cạnh chính quyền để làm tròn trách nhiệm của mình, xứng đáng là vị đại biểu dân cử.


 Ông LÊ ĐÌNH THẮNG

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4

Tôi xây dựng chương trình hành động để trình bày trước cử tri và rất mong được cử tri quan tâm, ủng hộ, để chương trình hành động của tôi hôm nay, cũng chính là kim chỉ nam, là định hướng hoạt động trong thời gian tới, nếu tôi được trúng cử đại biểu HĐND, cụ thể như sau:

Luôn giữ phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần cải thiện tình trạng trì trệ của nền hành chính công hiện nay, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường mối quan hệ và thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt các ý kiến phản hồi, những tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ảnh trung thực, khách quan ý kiến của cử tri, đến các cơ quan chức năng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, trong việc thực thi pháp luật và thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Là một đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, cá nhân tôi sẽ thường xuyên thu thập, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải, để đề xuất kiến nghị trong các cuộc họp HĐND và chuyển ý kiến đến các cấp chính quyền, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 Ông MAI NGỌC THUẬN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu

Tôi cam kết làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân theo Luật định, tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri, thường xuyên đi cơ sở nắm bắt thực tiễn, tiếp nhận tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đưa tiếng nói của cử tri đến HĐND, đến các cấp chính quyền; giám sát, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và kịp thời thông tin kết quả để cử tri biết.

Tích cực tham gia hoạt động của HĐND, thông qua hoạt động giám sát, chất vấn góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách có liên quan đến việc làm, giảm nghèo, phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, tạo lập môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Thúc đẩy cải cách hành chính, hướng đến một nền hành chính thông suốt và thống nhất mang tính phục vụ cao, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ nhân dân.

Với trách nhiệm là lãnh đạo thành phố, tôi cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước xây dựng thành phố Vũng Tàu hướng đến đô thị "xanh - sạch - đẹp - văn minh và ấn tượng" mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Được tín nhiệm để trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của cử tri, bản thân tôi luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện những mục tiêu hành động đề ra, đó cũng chính là thể hiện trách nhiệm trước đòi hỏi của cuộc sống và đáp ứng yêu cầu của nhân dân.


 Ông PHẠM VĂN TRIÊM

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Gò Găng

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri đến các cơ quan có trách nhiệm và tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu HĐND, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và các cơ quan truyền thông đại chúng để kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri mong đợi. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhà ở cho người lao động và người có thu nhập thấp.

Ngoài những nhiệm vụ chung của người đại biểu HĐND, với vai trò chủ DN, tôi sẽ tập trung phát huy hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời dành nhiều thời gian cho công tác tiếp xúc cử tri để thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri. Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội-từ thiện, khuyến học - khuyến tài, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong tỉnh.


 Ông LÊ ANH TÚ

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi nguyện tận tâm, tận lực để làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ của một công dân, một đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:

Dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cô bác, anh chị để từ đó đề xuất với HĐND tỉnh, với cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các ý kiến của cử tri. Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để cùng mọi người xây dựng, phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch "xanh - sạch - đẹp, văn minh - thân thiện và ấn tượng".

Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp, đề xuất UBND tỉnh ban hành các quy định, văn bản, chính sách phù hợp với thực tiễn, đặc thù theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, cũng như đảm bảo quyền lợi các bên: người dân - doanh nghiệp - nhà nước trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất.

Đề xuất hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai, với phương châm: "Đặt lợi ích, quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất lên hàng đầu"; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; phổ biến, hướng dẫn cử tri nắm rõ quy định về quyền của người sử dụng đất nhằm bảo đảm các quyền của người sử dụng đất nhất là ở các khu vực quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện quy hoạch, các khu vực có dự án "treo", chậm triển khai...


 Ông NGUYỄN VĂN TUẤN

Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri của tỉnh, địa bàn ứng cử, thực hiện nghiêm các cuộc tiếp xúc, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri để có cơ sở thực tiễn tham gia đề xuất với HĐND tỉnh trong việc quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời phản ánh trung thực với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Là một cán bộ của Đảng ủy Khối, tích cực tham mưu, đề xuất Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tỉnh có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Tiếp tục phát huy những năng lực, kinh nghiệm được tích lũy, rèn luyện, trưởng thành trong quân đội, bản thân tích cực tham gia ý kiến đề xuất với HĐND trong việc quyết định các vấn đề về thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, nhất là thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; đảm bảo quyền lợi của quân nhân tại ngũ; chăm lo chính sách đối với người có công, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ...

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

 

Bà TRẦN THỊ THU HIỀN

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Làm cầu nối gắn kết khối lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp với chính quyền địa phương thông qua các hoạt động phong trào, chương trình giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị. Thông qua các chương trình này giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu hơn về cuộc sống, công việc của các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bản thân tôi vận động các bạn đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp ủng hộ các chương trình vì biển đảo quê hương. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình có ý nghĩa nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh với các bạn đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Bản thân liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp để làm cầu nối giới thiệu đến các bạn đoàn viên thanh niên có nhu cầu được làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để có cơ sở thực tiễn đề xuất những chủ trương phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cử tri, đồng thời tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến các kỳ họp của HĐND và các cơ quan chức năng.

Là đại biểu nữ, tôi sẽ quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của phụ nữ và trẻ em.


 Ông NGUYỄN VĂN HÒA

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Việt

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi tiếp tục theo đuổi 3 nhóm nhiệm vụ chính là:

Giám sát việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, nơi cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn bà con cách bảo quản thực phẩm và đề xuất những giải pháp để chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong thực phẩm.

Tiếp tục đề nghị tăng cường vốn hỗ trợ đánh bắt xa bờ trên cơ sở rút kinh nghiệm của những năm trước, hướng dẫn cho ngư dân cách bảo quản thực phẩm, để nguyên liệu thủy sản sau đánh bắt giữ chất lượng tốt, việc làm này vừa giúp cho ngư dân tăng lợi nhuận, vừa giúp cho doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Tiếp tục đóng góp ý kiến lựa chọn vị trí phù hợp nhất cho khu công nghiệp chế biến thủy sản, theo hướng sao cho vừa phát triển được du lịch của tỉnh, vừa giúp ngư dân có nơi tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy việc gia tăng giá trị nguồn lợi thủy sản lớn của tỉnh.

Quan tâm hơn nữa việc góp ý sửa chữa các nghị định, thông tư chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt trên lĩnh vực môi trường, sao cho vừa bảo vệ được tốt môi trường, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước.


 Ông TRẦN ĐÌNH KHOA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Nếu cử tri tin tưởng tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ  tập trung vào những nhiệm  vụ như sau:

Tập trung  và đổi mới hoạt động HĐND tỉnh, xứng đáng với vị trí cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương, thay mặt cho cử tri đã bầu ra mình để quyết định những vấn đề quan trọng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh trong từng giai đoạn, đồng thời giám sát việc thi hành những quyết định đó nhằm phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế sẵn có tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, bền vững trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Quan tâm đặc biệt đến công tác giám sát các kết luận, kiến nghị của HĐND căn cứ vào các quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc và đề ra các biện pháp chế tài, xử lý đối với các chủ thể không thực hiện các kiến nghị sau giám sát... Đảm bảo các Nghị quyết của HĐND, các kết luận giám sát, các kiến  nghị của đại biểu HĐND được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng luật định.

Quan tâm đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; đặc biệt đối với những cử tri là cán bộ hưu trí, công nhân, trí thức, học sinh - sinh viên và các doanh nhân, để hiểu rõ các nguyện vọng của cử tri cũng như ý kiến kiến nghị đề xuất của cử tri. Từ đó, có các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như sự kỳ vọng của cử tri.

Chú trọng xây dựng kế hoạch, đôn đốc các đại biểu HĐND tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là  nhiệm vụ quan trọng, nhằm giải quyết kịp thời các bức xúc chính đáng của cử tri và qua đó tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật của các cơ quan chính quyền.


 Bà ĐỖ THỊ NHƯ MAI

Chủ tịch Liên hiệp  các tổ chức Hữu nghị tỉnh

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để làm tốt các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với các nước, nhằm giới thiệu những hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đến bạn bè các  nước trên thế giới. Phát huy là đầu mối kết nối với các tổ chức với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân nước ngoài, vận động các nguồn viện trợ góp phần vào việc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các quốc gia trên thế giới.

Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình dộ theo yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.


 Bà HUỲNH THỊ PHÚC

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm chọn và bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân qua việc gặp gỡ và giữ liên lạc thường xuyên với địa phương và cử tri để tìm hiểu, nắm bắt thông tin nhằm phản ánh trung thực, khách quan những nguyện vọng, bức xúc của cử tri và kiến nghị đến HĐND chính quyền địa phương xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý những vấn đề mà cử tri còn trăn trở, bức xúc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các chính sách, trong đó bao gồm việc giải quyết những khó khăn về nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Và để đảm bảo BR-VT là một địa phương có nền hành chính với những công chức thực sự vì nhân dân phục vụ, tôi sẽ mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với HĐND và các cơ quan chức năng xây dựng chương trình giám sát và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho người dân và nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư hướng đến mục tiêu BR-VT là một tỉnh phát triển về kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội và môi trường được bảo vệ gìn giữ.


 Ông CHÂU VĂN THẮNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy vai trò và trách nhiệm của một đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tôn trọng lắng nghe ý kiến của cử tri và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, phản biện và tham mưu với HĐND những vấn đề mà cử tri kiến nghị, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm như: Lao động - việc làm, An sinh - xã hội, Cải cách hành chính, Ô nhiễm môi trường, An toàn vệ sinh thực phẩm, Tình hình Biển Đông đang bị xâm hại, Chủ trương kiềm chế lạm phát và bình ổn giá...

Đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để người lao động có điều kiện được chăm lo cho gia đình tốt nhất; tập trung xây dựng phát triển tổ chức công đoàn, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động trong tỉnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trong các khu nhà trọ.

Thường xuyên cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để nghiên cứu quan tâm đề xuất, kiến nghị các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt về vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát huy vai trò của công đoàn trong tổ chức các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của địa phương.


 Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng HĐND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như của tỉnh, thông qua một số nội dung công việc cụ thể như sau:

Kiến nghị, đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả các dự án như các dự án xây dựng phát triển khu vực đảo Gò Găng; triển khai đầu tư khu chế biến hải sản tập trung để di dời các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TTCN  để di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng Khu khoa học công nghệ tại cầu Cỏ May; cải tạo, nâng cấp các cảng cá trên địa bàn; phát triển vùng nuôi lồng bè tại xã Long Sơn.

Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý các dự án du lịch chậm triển khai tại khu vực ven biển TP. Vũng Tàu.

Kiến nghị, đề xuất đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường ngang tại khu vực các phường Thắng Nhất, Rạch Dừa, 11, 12 như: đường Lưu Chí Hiếu, Hàng Điều, Cầu Cháy, Đô Lương...

Kiến nghị, đề xuất giải pháp để phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các KCN, triển khai đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường 12; xây dựng khu tái định cư tại phường Thắng Nhất.

Kiến nghị, đề xuất giải pháp sớm hoàn thành việc đầu tư và đưa vào sử dụng bệnh viện đa khoa TP. Vũng Tàu.

Kiến nghị, đề xuất đầu tư nâng cấp, hoàn thiện trường cao đẳng nghề tỉnh để nâng cao năng lực đào tạo nghề, triển khai đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học như: Các trường tiểu học phường Thắng Nhất, tiểu học phường 11, tiểu học Phước Cơ, tiểu học Bình Minh (Phường Rạch Dừa), trường mầm non phường 12...


 Ông TRẦN VĂN VUI

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của đại biểu. Cụ thể:

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và góp phần đưa pháp luật ngày một đi sâu vào cuộc sống với mục đích bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của công dân.

Cùng tập thể quyết tâm thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính tư pháp, công khai minh bạch mọi quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi có công việc cần liên hệ với Tòa án; Làm cho người dân tiếp cận công lý ngày một tốt hơn. Góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do dân vì dân. Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, mhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, xử lý nghiêm minh và đúng pháp luật những cán bộ sai phạm, kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa biến chất.

Tăng cường công tác xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho người dân ngày một nhận thức rõ hơn các quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành tốt trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Phấn đấu không bỏ lọt kẻ gian không làm oan người vô tội; những vụ án về tham nhũng cần phải được xét xử nghiêm minh, tham gia tích cực trong việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có về cho nhà nước; để xứng đáng là đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn nữa và sắp xếp công việc thật khoa học để tham gia các cuộc họp HĐND và thường xuyên tiếp xúc cử tri để cùng các cấp, các ngành ở địa phương bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri ý kiến.

Luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ, luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, vận động người thân trong gia đình luôn sống giản dị chan hòa, đoàn kết với mọi người, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

 


Ông LÊ ĐẲNG

Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Bà Rịa

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi nhất định thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ thu thập và phản ánh những ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan chính quyền.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tôi đặc biệt chú trọng thực hiện các quyền chất vấn, quyền yêu cầu chấm dứt các hành vi trái pháp luật và quyền kiến nghị thi hành chính sách, pháp luật Nhà nước.

Sự học bao đời nay vẫn là nền tảng của mọi sự phát triển. Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ kiến nghị HĐND tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực và giám sát việc đẩy mạnh công tác giáo dục, xây dựng xã hội học tập, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng một lớp trẻ có đạo đức, nhiệt huyết và tài năng, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh BR-VT văn minh, giàu đẹp.

 


 Ông LƯƠNG ĐỨC ĐÍCH

Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề sau:

Về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa nghèo, tôi sẽ tiếp tục đề xuất với lãnh đạo tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường nghề công lập; có chính sách khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề tư nhân phát triển, mở rộng quy mô đào tạo; chú trọng phân luồng đối tượng để đào tạo nghề cho phù hợp với trình độ văn hóa, độ tuổi theo nhu cầu của người dân và xã hội.

Có những đề xuất cụ thể để đảm bảo an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; xử lý triệt để các cơ sở, đơn vị gây ô nhiễm môi trường; xử lý làm giảm các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Đề xuất để thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao nhằm nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chú trọng thực hiện tốt hơn nữa chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công.

Cùng với các đại biểu khác thực hiện tốt chức năng giám sát đã được quy định trong Luật tổ chức HĐND và Luật tổ chức chính quyền địa phương, phòng chống bệnh quan liêu, tham nhũng, cửa quyền ở một số bộ phận cơ quan công quyền nhằm xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Dành nhiều thời gian đi cơ sở để gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc mà bà con cử tri quan tâm để phản ánh tới cấp thẩm quyền giải quyết, đồng thời luôn đôn đốc, theo dõi, bám sát tiến trình giải quyết của các cơ quan chức năng theo đúng luật định, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri và công dân.


 Bà PHẠM THỊ NA

Phó Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT

Nếu được tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Quan tâm lớn nhất đối với tôi hiện nay là tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cả cộng đồng và sự phát triển của giống nòi, làm mất niềm tin của người dân khi sử dụng thực phẩm hàng ngày. Do đó, nếu trở thành đại biểu, tôi cố gắng phát huy vai trò của người đại biểu, đề xuất cho HĐND tỉnh và các cấp chính quyền quyết định những chủ trương chính sách, biện pháp kiểm tra kiểm soát nhằm giảm thiểu vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận các thông tin phản ánh của cử tri, của chính quyền địa phương, tôi sẽ có hành động trực tiếp trong chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời ngăn chặn và phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để đề xuất với HĐND tỉnh và các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: công tác cải cách thủ tục hành chính, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.


 Bà LÊ THỊ NGA

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối,

Chánh văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi nỗ lực làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri tại địa bàn TP. Bà Rịa, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để tìm hiểu, sâu sát với cuộc sống của cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị và đề xuất chính đáng của cử tri, từ đó có cơ sở thực tiễn phản ánh trung thực với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành và qua đó tôi sẽ tham gia đề xuất với HĐND tỉnh trong việc quyết định và giám sát thực hiện các chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Là một cán bộ công tác tại Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các biện pháp lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là người công bộc của nhân dân; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân đến liên hệ công tác.

Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tôi sẽ tham mưu với Đảng ủy Khối đề xuất với Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ giai đoạn 2016-2021.


 Ông LÊ HỒNG NGỌC

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế cơ sở, gặp gỡ tiếp xúc cử tri để tìm hiểu thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri, của nhân dân đến HĐND tỉnh, cùng với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết và giám sát việc giải quyết các kiến nghị, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố, mở rộng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới, đó là: Đoàn kết các dân tộc; các tôn giáo; các giai cấp; các tầng lớp, thành phần kinh tế; đoàn kết mọi giới, lứa tuổi; đoàn kết người trong Đảng và người ngoài Đảng; người đang công tác và người đã nghỉ hưu; tất cả đoàn kết xung quanh cấp ủy đảng, xung quanh chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể; đoàn kết trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết trên cơ sở mở rộng dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội và nâng cao dân trí, lấy mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng để tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành động, việc làm sai trái, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, nhằm giữ vững ổn định chính trị, vượt qua mọi khó khăn, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


 Ông LƯƠNG TRÍ TIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bà Rịa.

Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cùng với HĐND tỉnh xây dựng các nghị quyết sát hợp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương theo hướng: Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch; cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm ổn định xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt, với vai trò là lãnh đạo TP. Bà Rịa, phải tập trung lãnh đạo đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị loại II, phấn đấu cơ bản đến năm 2020 Bà Rịa đạt các tiêu chí của đô thị loại I, phát triển mạnh dịch vụ - thương mại, phát huy vai trò là trung tâm hành chính chính trị, từng bước trở thành Trung tâm văn hóa, giáo dục, đào tạo của tỉnh. Lãnh đạo tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân. Lãnh đạo xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới đối với xã Hòa Long, Long Phước. Nâng cao chất lượng văn hóa của thành phố Bà Rịa. Xây dựng Bà Rịa là thành phố xanh, văn minh, giàu đẹp là thành phố đáng sống.


 Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tận tâm, tận lực phấn đấu làm tốt những công việc sau:

Thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương; thường xuyên khảo sát thực tế, tiếp xúc, lắng nghe những khó khăn vướng mắc, những trăn trở, đóng góp ý kiến của cô bác cử tri; đôn đốc chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của bà con trong khả năng và quyền hạn được giao.

Chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra, trọng tâm là đến năm 2020 phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, một trong những giải pháp trọng tâm là phải tập trung cải cách thủ tục hành chính, năng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đảm bảo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội; tăng cường thanh tra công vụ để kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm nạn lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ; huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh, trong đó cần chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách, triển khai các biện pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn mới của tỉnh, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm không đạt chất lượng, hàng giả, hàng nhái; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo sự bền vững trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


 Bà TRẦN THỊ THANH TÚ

Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cố gắng phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, y tế, giáo dục, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tôi sẽ lắng nghe, tổng hợp các ý kiến khác nhau nhằm đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng dạy – học bộ môn Tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung, cũng như các bộ môn khác theo hướng thiết thực, giảm áp lực hơn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, tôi cũng sẽ quan tâm, lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ. Đề xuất và kiến nghị những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy động cơ học tập của các em. Quan tâm định hướng nghề nghiệp cho các em để các em có mục đích sống, học tập và làm việc. Và để từ đó, các em sẽ cố gắng sống tốt hơn, có hoài bão lập thân, lập nghiệp và trở thành những người công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Ông NGUYỄN BÁ HÙNG

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của quy chế hoạt động của HĐND.

Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, phản ánh kịp thời, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri phù hợp với quy định của pháp luật để HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào tỉnh nhà.


 Ông LÊ NGỌC KHÁNH

Giám đốc Sở Tài chính

Nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Tích cực nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm của mình tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp huy động vốn ngoài ngân sách, tăng cường vốn cho đầu tư phát triển trong điều kiện ngân sách ngày càng khó khăn do giá dầu giảm mạnh. Đồng thời kiến nghị các giải pháp về vốn nhằm mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế - du lịch chất lượng cao theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Đề xuất các chính sách đủ mạnh nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, dạy nghề, văn hóa, thể thao để người dân được tiếp cận và thụ hưởng thành quả trong lĩnh vực xã hội hóa ở mức độ ngày càng cao và các chính sách nhằm khai thác tiềm năng phát triển ngành đánh bắt, chế biến hải sản và du lịch biển.

Tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh các biện pháp tăng cường công tác quản lý tiền và tài sản Nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả, đồng thời quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc nhằm phản ánh kịp thời những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và tại các kỳ họp HĐND.


 Ông TRẦN VĂN MẢNG

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Nếu được tín nhiệm và bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chính kiến góp ý đến các cơ quan, ban, ngành.

Quan tâm đến phát triển ngành du lịch – dịch vụ của tỉnh bằng việc khai thác tiềm năng lợi thế, các địa danh lịch sử, văn hóa truyền thống, gắn với bảo vệ môi trường.

Quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển của tỉnh, đặc biệt nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Du lịch – dịch vụ bằng các chương trình định hướng nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp trực quan.

Quan tâm đến nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên, giúp thanh niên tiếp cận thị trường việc làm hiệu quả.

Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập…


 Bà NGUYỄN HƯƠNG QUẾ

Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật trường Chính trị tỉnh

Nếu được tín nhiệm trở thành người đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tích cực nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2021. Với chuyên môn, kiến thức được đào tạo tôi sẽ dành thời gian cho việc nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như thực tiễn sản xuất, đời sống của nhân dân địa phương để có đủ năng lực tham gia ý kiến xây dựng các báo cáo, đề án, chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt chất lượng; đảm bảo các mục tiêu, giải pháp và chính sách trên các lĩnh vực không chỉ đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với thực tiễn địa phương nhằm góp phần xây dựng tỉnh BR-VT ngày càng phát triển.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và chính quyền, đoàn thể để từ đó chủ động nắm bắt được tình hình và kịp thời phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; những khó khăn vướng mắc của địa phương đến các cơ quan chức năng giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kịp thời kết quả đến cử tri. Đồng thời sẽ phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người dân.

Dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho các chính sách, các quy định liên quan đến nữ giới, đến các vấn đề của giới như: chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giải quyết việc làm cho lao động nữ, bạo hành gia đình, phân biệt đối xử về giới…


 Ông TRẦN VĂN SƠN

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh BR-VT

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực đóng góp vào các hoạt động của Hội đồng, nhất là thay mặt cho nhân dân phản ánh lên cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân một cách tốt nhất. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của cử tri; tăng cường tiếp dân, tiếp xúc cử tri; Phối hợp, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật quy định các đơn thư khiếu nại tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tham mưu cho Tỉnh ủy – HĐND – UBND và cùng với các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đẩy nhanh phát triển kinh tế, VHXH; củng cố QPAN; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực sự là "Chính quyền của Dân, do Dân và vì Dân"; Quan tâm bảo vệ "Quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân", chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo neo đơn.

Đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương… Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và diễn tập theo các phương án phòng thủ đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn vững mạnh an toàn.


 Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC

Bí thư Tỉnh Đoàn

Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri; dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn, nghị sự HĐND các cấp. Có kế hoạch giám sát, tham gia phản biện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Làm cầu nối góp phần đưa chính quyền và nhân dân ngày càng gần nhau hơn, đề xuất giải quyết những yêu cầu cử tri và nhân dân mong đợi như: phát triển du lịch gắn với hoạt động bảo tồn di tích lịch sử, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các lễ hội dân gian tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù; cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phát triển vùng đảo; quan tâm vấn đề an sinh xã hội, chế độ chính sách hỗ trợ đối với ngư dân, diêm dân, người dân vùng đảo, lao động nông thôn…

Đối với đoàn viên, thanh thiếu niên, tôi đặc biệt quan tâm tạo việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, phát huy kỹ năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có ý kiến với các cấp, các ngành chú trọng công tác đào tạo gắn với quy hoạch; tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bắt đầu từ khối THCS; chú trọng thực hiện chính sách, đổi mới những phương thức đào tạo nghề, đặc biệt đối với thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ; đào tạo nghề gắn với thực hành, tạo cầu nối giữa người lao động với các tổ chức, doanh nghiệp; có cơ chế hỗ trợ khởi sự lập nghiệp cho thanh niên; cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh.

Có ý kiến cấp trên tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, sức lực; quan tâm chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên. Tham gia góp ý hỗ trợ cho Doanh nghiệp, nhất là Doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế; hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên công nhân, người có thu nhập thấp, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt "Bình đẳng giới",…

Thông qua các hoạt động của đoàn, giúp thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, giúp đoàn viên xứng đáng là hạt nhân chính trị có trí tuệ và năng lực thực tiễn, góp phần bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.


 Ông NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thường xuyên gắn bó với địa phương, luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, thu thập thông tin nhiều chiều, phản ánh trung thực, đầy đủ với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành, đề nghị với cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết và giám sát chặt chẽ việc giải quyết đó, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến cử tri.

Tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn lợi ích xã hội với lợi ích của người dân; đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh và phát triển du lịch đối với huyện Côn Đảo và huyện Long Điền.

Là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Thực hiện tiếp xúc cử tri để nghe cử tri phản ánh về những vấn đề ở địa phương đang quan tâm, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, của HĐND tỉnh và kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, vận động nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.


 Bà BÙI ĐẾ YÊN

Chuyên viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tham mưu đóng góp cho HĐND tỉnh giải quyết một số vấn đề sau:

Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên to lớn và bền vững mà thiên nhiên ban tặng cho Bà Rịa – Vũng Tàu, để phát triển dịch vụ du lịch, chú trọng đến các loại hình du lịch tham quan, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, du lịch lịch sử tâm linh…; kết hợp với các cơ quan, ban, ngành ngăn chặn, xóa bỏ nạn chặt chém và xả rác thải bừa bãi, in thêm sách báo, tờ rơi, ấn phẩm quảng bá cho các loại hình du lịch, mở thêm nhiều chuyên mục du lịch, cũng như chương trình dạy văn hóa ứng xử trên các phương tiện truyền thông.

Tham mưu cho chính quyền trong việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động, người dân vùng sâu vùng xa. Chú trọng đến vấn đề phục hồi và phát triển văn hóa đọc. Thành lập thêm nhiều thư viện, tủ sách ở vùng nông thôn, biển đảo, tạo các quỹ sách từ thiện cho học trò nghèo. Xây dựng các tủ, quầy sách miễn phí tại các nơi công cộng, đông người.

Tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức các cuộc thi sáng tác, thành lập các giải thưởng, khuyến khích người viết trẻ lao động sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm tốt có tính nhân văn và giáo dục cao nhằm giúp cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa có một đời sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tham mưu cho chính quyền về vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền và phổ biến cho người tiêu dùng những kiến thức để phân biệt, lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn hợp lý nhằm hạn chế thấp nhất những căn bệnh nguy hiểm do thực phẩm bẩn gây ra.

Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Luật Phòng chống bạo lực gia đình ở tất cả mọi nơi, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Tạo điều kiện giúp cho phụ nữ và trẻ em có môi trường và chất lượng tốt.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

 

Ông NGUYỄN THANH DŨNG

Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ

Nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung, đi sâu vào những nội dung sau:

Bám sát các chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND và những nhiệm vụ được phân công, chủ động đổi mới thực hiện tốt hơn nữa các kết quả mà HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa trước đã đạt được.

Thường xuyên tiếp xúc với cử tri không những trước, trong và sau các kỳ họp mà còn bố trí công việc, thời gian, trực tiếp đi cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri ở nhiều lĩnh vực, địa phương và đối tượng khác nhau. Thông qua đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực với HĐND tỉnh; Những vấn đề mà thuộc thẩm quyền của huyện thì chỉ đạo cho các ngành, địa phương giải quyết. Đối với cơ chế tiếp xúc, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri theo hướng thiết thực hơn. Trên quan hệ gắn bó gần gũi với nhân dân kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri để có ý kiến, kiến nghị với Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là HĐND tỉnh để thực hiện các kế hoạch, chương trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập, hợp tác kinh tế vừa phù hợp với đời sống xã hội của nhân dân; Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Giám sát và kiến nghị các biện pháp kiểm soát bảo vệ môi trường, phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; Thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông; Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật An toàn giao thông. Đấu tranh chống các tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy, buôn bán phụ nữ, đặc biệt là tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đang được xã hội quan tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính để bộ máy nhà nước gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, minh bạch, phục vụ công dân ngày càng tốt hơn. Kiến ghị các chính sách nâng cao chất chất lượng và đảm bảo chế độ cán bộ ở cơ sở, nâng cao vai trò các tổ chức, đoàn thể của nhân dân.


 Bà ĐẶNG THỊ HÀ

Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

Tư vấn giúp HĐND đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường; đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Tư vấn giúp HĐND đưa ra các biệp pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm bao gồm các khâu kiểm tra từ trồng trọt, chăn nuôi đến phân phối, vận chuyển, bán buôn, giết mổ, xử lý... Cần ứng dụng các thiết bị kỹ thuật đo lường tiên tiến, hiện đại, nhanh chóng để phát hiện ra thực phẩm bẩn, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; lập ra các đội tuần tra kiểm tra chất lượng thực phẩm tại các gia đình sản xuất, các khu chợ, siêu thị buôn bán, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng, quán ăn bằng việc thử VSATTP tại chỗ và lấy mẫu về làm xét nghiệm. Ra các chế tài đối với người vi phạm từ việc lập biên bản phạt hành chính đến cấm buôn bán, kinh doanh. Tổ chức các buổi tập huấn về VSATTP cho toàn thể nhân dân, từ những người nuôi trồng đến những người buôn bán, phân phối sản phẩm đến những người tiêu dùng, qua đó tuyên truyền rộng rãi giúp người dân biết được sản phẩm bẩn, mối nguy hại của thực phẩm bẩn đến sức khỏe và đời sống của người dân, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống thực phẩm bẩn và tẩy chay thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, là một người làm về giáo dục nên tôi cố vấn giúp HĐND đổi mới phương pháp giáo dục tại địa phương; nâng cao chất lượng giảng dạy, học lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn, đào tạo phải gắn liền với nhu cầu của xã hội, cần loại bỏ bệnh thành tích cũng như phổ cập đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm người đại biểu của nhân dân, tôi xin cam kết sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng bản thân, đem kiến thức và kinh nghiệm hoạt động của bản thân để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, đáp ứng sự mong đợi của cử tri; sẽ gắn bó với cơ sở, lắng nghe ý kiến cử tri, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của bà con, cô bác qua các hình thức là gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp qua hệ thống dân vận từ tỉnh, thành phố đến cơ sở, cũng như tiếp thu ý kiến một cách gián tiếp thông qua các kênh thông tin như mạng xã hội, tin nhắn, email... Qua đó tôi sẽ có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để phản ánh những ý kiến của cử tri địa phương đến HĐND tỉnh, đến các cấp, ngành có liên quan, yêu cầu các cơ quan giải quyết theo quy định của pháp luật.


 Ông HUỲNH VĂN HỒNG

Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt chương trình hành động như sau:

Đề xuất xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh mương thủy lợi, hệ thống điện phục vụ sản xuất. Đầu tư chương trình ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp, nâng cao sản lượng, giá trị sản phẩm cho người sản xuất.

Đề xuất sớm đầu tư xây dựng công trình bảo đảm tàu thuyền ra vào cảng cá Lộc An, Cửa Lấp và nơi tránh bão an toàn cho tàu thuyền. Tiếp tục thực hiện và ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ.

Phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, các ngành, các cấp thực hiện thành công 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiến tới xây dựng huyện Đất Đỏ, Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đổi mới quy hoạch đào tạo nghề, xác định vị trí việc làm trước khi mở lớp đào tạo.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh. Thu hút bác sĩ giỏi về tỉnh và thuê chuyên gia y tế về chuyển giao kinh nghiệm cho đội ngũ y bác sỹ các bệnh viện tuyến tỉnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Chăm lo tốt chế độ chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đổi mới chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Đề xuất quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT, định hướng xây dựng quy hoạch du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải, tác động các ngành chuyên môn nghiên cứu tạo ra sản phẩm du lịch mới, thu hút các dự án lớn về đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá thu hút đông đảo khách du lịch về tham quan, lưu trú trên địa bàn.


 Bà LÊ THỊ KHÁNH

Ủy viên BCH Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT

Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tích cực thực hiện các giải pháp sau:

Khắc phục bằng được tình trạng "vô cảm" của một bộ phận cán bộ y tế, cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đề xuất, bảo vệ các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, giúp bà con được chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng các kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Đề xuất các chính sách của tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng khó khăn chưa có bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Phát huy sức trẻ, phối hợp triển khai nhiều đợt khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

Đề xuất các giải pháp truyền thông cũng  như thúc đẩy việc phê duyệt các chế tài nhằm khắc phục tình trạng mất ATVSTP đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân.


 Ông NGÔ THANH LIÊM

Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lộc An

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ:

Kiến nghị với HĐND tỉnh triển khai các dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trước mắt sớm triển khai dự án xây dựng đê chắn sóng, chắn cát tại cửa biển Lộc An và Cửa Lấp nhằm giúp cho tàu thuyền ra vào cảng được dễ dàng, thuận lợi, bảo đảm an toàn cho tài sản của bà con ngư dân, giúp cho bà con ngư dân an tâm phát triển tàu thuyền có công suất lớn để có thể đánh bắt xa bờ, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Đề xuất với HĐND các chính sách hỗ trợ bà con nông dân trong việc tổ chức lại sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị trường; trợ vốn cho bà con nông dân trong chăn nuôi và trồng trọt; hướng dẫn bà con nông dân liên kết sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; thông tin cho bà con nông dân nắm rõ về tình hình thời tiết, dịch bệnh, tình hình cung cầu của thị trường nhằm giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, giúp bà con nông dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, kịp thời xây dựng bổ sung, điều chỉnh quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ của người dân, trả hồ sơ đúng hạn. Khắc phục tình trạng trì trệ liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất của người dân.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua các chính sách như: chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên; chính sách trợ vốn cho người dân nghèo; chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối tượng không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương...


 Ông MAI MINH QUANG

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ:

Phát huy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo Luật định; Dành nhiều thời gian để đi thực tế ở cơ sở nhằm nắm bắt thực tiễn và tìm hiểu, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân; qua đó có cơ sở tổng hợp, chắt lọc thông tin và có ý kiến đề xuất với HĐND, UBND, các cơ quan chức năng để giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát sinh của xã hội.

Luôn sát cánh cùng với tập thể cấp ủy để lãnh đạo các tổ chức đảng trong Khối doanh nghiệp tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo, phối hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế.

Là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với doanh nghiệp trên các lĩnh vực công tác như về cơ chế, chính sách đầu tư - kinh doanh, phát triển sản xuất; về thủ tục hành chính; các chính sách về thuế, hải quan, bảo hiểm và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp khác giữa người sử dụng lao động và người lao động...

Luôn cầu thị và lắng nghe trên cơ sở phải đảm bảo tính trung thực, đúng với thực tiễn và của đa số ý kiến. Ngược lại, cũng luôn thẳng thắn kiên quyết phê bình, đấu tranh với các hành vi biểu hiện sai trái, lệch lạc, mất quan điểm.


 Bà LÂM LỆ VÂN

 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung một số nội dung như sau:

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; tăng cường giải pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia; quan tâm tới các chính sách hỗ trợ cho học sinh là con em gia đình diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh người dân tộc.

Tham gia tích cực phòng chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, các tệ nạn xã hội, chú trọng phát triển các hoạt động trong nhà trường, xây dựng tốt mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng lành mạnh.

Đề xuất với các ngành, đoàn thể kết hợp doanh nghiệp địa phương hỗ trợ đổi mới cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phục vụ tốt công tác giảng dạy, giảm bớt phần đóng góp cho phụ huynh học sinh. Quan tâm chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu việc làm cho thanh niên trung học phổ thông, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại.


 Ông NGUYỄN VĂN XINH

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng tập trung vào những nhiệm vụ như sau:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu HĐND theo Luật định; Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Gần gũi và thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời những yêu cầu, kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời báo cáo đầy đủ kết quả sau mỗi kỳ họp.

Quan tâm đến các vấn đề mà cử tri nêu ra qua công tác tiếp dân tại cơ quan và tại các kỳ tiếp xúc cử tri; trên cơ sở đó tham gia cùng Hội đồng nhân dân giám sát các kế hoạch, chương trình thực hiện của địa phương và những cam kết của đại biểu nơi mình ứng cử, để những vấn đề đặt ra được giải quyết có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Chủ động trao đổi, đề xuất tại các kỳ họp những vấn đề bức xúc làm ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của cư tri, để Hội đồng nhân dân quyết định và ban hành những chính sách hợp lòng dân.

Kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân góp phần đưa Nhị quyết của Đảng trở thành thực tiễn trong cuộc sống.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

 

Ông PHẠM MINH AN

Giám đốc Sở Y tế

Nếu được các cử tri quan tâm, tín nhiệm chọn tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu đem hết khả năng đóng góp cho HĐND, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh; chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật; tích cực học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất; nâng cao nhận thức, nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật để làm tốt hơn vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Là một thầy thuốc, là người đứng đầu ngành y tế, chịu trách nhiệm trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tôi đặc biệt quan tâm các nội dung sau đây:

- Trong công tác phòng chống dịch, bệnh: Cần chủ động và có sự tham gia của các cấp chính quyền, đặc biệt cần có sự tham gia, hỗ trợ tích cực của nhân dân để hạn chế không để xảy ra dịch lớn trên diện rộng;

- Vấn đề ngộ độc, vệ sinh an toàn thực phẩm: Chủ động đổi mới phương pháp phối hợp với các ngành liên quan trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền; hạn chế không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn; tập trung giám sát các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Hoàn thiện và hiện đại thiết bị y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở; Mời, hợp tác các bác sĩ giỏi, có tay nghề cao về để chuyển giao kỹ thuật; đổi mới thái độ, phong cách của nhân viên y tế tiến đến sự hài lòng của người bệnh; tăng cường kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống y tế: Tiếp tục sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây mới các cơ sở y tế từ huyện tới tỉnh; Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút bác sĩ, đào tạo bác sĩ theo nhu cầu của tỉnh để đảm bảo chỉ số giường bệnh, bác sĩ trên vạn dân, cũng như từng bước đảm bảo sự ổn định nhân lực y tế, đặc biệt cho tuyến cơ sở.


 Ông HUỲNH VĂN DANH

Bí thư Huyện ủy Tân Thành

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ: tích cực cùng các cấp, các ngành địa phương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; phấn đấu xây dựng huyện Tân Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, trở thành đô thị công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2020. Trước mắt sẽ tập trung thành lập thị xã Phú Mỹ, phối hợp thực hiện các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng giao thông (đường 991B, đường liên cảng Phước Hòa - Cái Mép, cầu Phước An…); kiến nghị rà soát các khu, cụm công nghiệp, thu hút phát triển các ngành, nghề không gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đầu tư phát triển mạnh dịch vụ hậu cần cảng... tạo sự phát triển nhanh, bền vững của huyện, của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết hài hòa nhu cầu chính đáng của nhân dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân.

Đẩy mạnh thực hiện và kiến nghị phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường học, trạm y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân.

Tăng cường thực hiện và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tập trung giải quyết vấn đề lao động nông thôn; thực hiện các dự án nhà ở và nhà ở xã hội trên địa bàn; chăm lo đối tượng chính sách và xã hội; huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo... từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.


 Bà ĐỖ NGUYỄN HOÀNG DUNG

Trưởng phòng Kinh tế Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện cho hơn 200 hội viên Hội Nhà báo tỉnh BR-VT tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xác định bằng sự nỗ lực, sự nhạy bén của bản thân trong nghề làm báo và vận dụng lợi thế của công tác truyền thông, góp thêm một tiếng nói cùng với chính quyền, nhân dân các địa phương trong tỉnh thực hiện những nguyện vọng mà người dân gửi gắm.

Tham gia ứng cử tại địa bàn huyện Tân Thành, tôi thấy mình có trách nhiệm và có khả năng đảm nhận nhiệm vụ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các kênh báo chí trong và ngoài tỉnh; tiến hành khảo sát thực tế, ghi nhận ý kiến người dân, nguyện vọng của DN, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước khi thực hiện những phần việc quan trọng trên địa bàn huyện. Cụ thể là kế hoạch của tỉnh trong việc giải quyết rốt ráo "Vấn nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa bàn xã Tân Hải", ảnh hưởng đến sức khỏe và gây bức xúc trong dân từ nhiều năm nay; "Ngăn ngừa và giảm thiểu mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 - tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh đi ngang qua địa bàn huyện"; "Kiểm soát tình hình trật tự, an toàn giao thông và an ninh khu vực các KCN trên địa bàn huyện"; "Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương"… Việc làm này cần có tiếng nói của báo chí, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh BR-VT, cần có những nhà báo làm nhịp cầu giữa Đảng với dân, đưa chủ trương chính sách của Nhà nước đến với mọi người dân; chuyển tải nguyện vọng chính đáng của người dân đến với chính quyền các cấp, để đạt được sự đồng thuận, sự thống nhất cao giữa ý Đảng với lòng dân.


Ông LƯU TÀI ĐOÀN

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi tái cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, giành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa đầy đủ, trung thực tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, các ngành, các cấp để xem xét, giải quyết một cách thấu đáo.

Với cương vị công tác của mình và với tư cách là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ cùng tập thể quyết tâm thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng một nền hành chính mang tính phục vụ; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu...

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, các cấp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nơi ứng cử (huyện Tân Thành) nói riêng, tỉnh nhà nói chung để xem xét giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất những giải pháp nhằm chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường và đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát của HĐND tỉnh đối với các cơ quan thực thi pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.

Không ngừng ra sức học tập, nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của cử tri và đồng bào tỉnh nhà.


 Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung để làm sao chuyển tải được những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời cũng là vấn đề bức xúc hiện nay trong đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Ai cũng mong muốn mình sống bình yên, khỏe mạnh, an toàn. Nhưng thực tế, chúng ta lại đang làm ngược lại những mong muốn ấy chỉ vì lợi nhuận trước mắt, hậu quả là chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi ô nhiễm môi trường. Nếu là đại biểu, tôi sẽ nỗ lực để cùng với chính quyền địa phương thúc đẩy việc làm sao để người dân thực hiện đúng chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sạch, an toàn. Trong đó có giải pháp kiến nghị, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành liên quan về việc đẩy mạnh các biện pháp, nhất là về tuyên truyền, vận động để những người chăn nuôi, trồng trọt không lạm dụng chất tăng trưởng, hóa chất độc hại; làm sao để về lâu dài, phải chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

Tôi cũng sẽ nỗ lực để góp tiếng nói của mình trong bảo vệ môi trường. Chúng ta cần nghiêm khắc hơn, có chế tài mạnh mẽ hơn để ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường, từ việc làm nhỏ nhất. Không thể để cho các nhà máy, DN không có biện pháp bảo đảm môi trường hoạt động trên địa bàn và phải tuyên truyền để mỗi người dân dần thay đổi nhận thức, từ đó thay đổi hành vi, biết bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất.


 Bà TRƯƠNG HUỲNH NHƯ

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề

Ở Việt Nam, phần lớn phụ huynh quan niệm con em mình học xong THCS thì phải học THPT, học xong THPT thì bằng mọi giá phải vào đại học, nhưng phụ huynh không biết được năng lực của con mình cũng như việc lựa chọn ngành nghề. Theo thống kê mới nhất của Bộ LĐTBXH, hiện nay có 225.500 cử nhân - thạc sĩ thất nghiệp. Hiện tại ở Việt Nam, tỷ lệ đào tạo đại học - nghề là: 1-0,46, trong khi đó các nước phát triển có tỷ lệ Đại học - nghề là: 1-18,6. Vậy để tuyên truyền, tư vấn thay đổi quan niệm của người dân, tham mưu phân luồng học sinh học nghề, góp phần thay đổi căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là một mục tiêu của bản thân tôi cũng như ban giám hiệu nhà trường.

Làm việc với các doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu về số lượng và ngành nghề xã hội cần để từ đó tuyển sinh, đào tạo một cách xác thực, góp phần cho "cung-cầu" gặp nhau. Tránh lãng phí về kinh tế và công sức người học.

Phải xem người học và phụ huynh người học là khách hàng để từ đó phối hợp đào tạo ra người công nhân có tay nghề, kỹ năng sống, tác phong công nghiệp, tin học và trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời buổi cộng đồng kinh tế ASEAN đã thành lập.

Xây dựng trường thành cơ sở đào tạo với thiết bị hiện đại, môi trường sạch sẽ, thân thiện, chất lượng cao, ngang tầm khu vực ASEAN và quốc tế. Đặc biệt là người học ra trường phải có việc làm tốt.

Trên đây là 4 mục tiêu đặt trong giai đoạn 2016-2021. Nếu được cử tri ủng hộ thì đây là động lực rất lớn cho việc hoàn thành mục tiêu đặt ra của tôi.


 Ông BÙI VĂN THẢO

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Nếu được trúng cử HĐND tỉnh, tôi xin cam kết thực hiện chương trình hành động sau:

Thực hiện tốt trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Cùng với ban lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình các loại đối tượng liên quan đến an ninh trật tự, đập tan mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bạo loạn, khủng bố, gây rối, phá hoại; bảo vệ bộ máy nhà nước, an ninh nội bộ, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị của tỉnh và đất nước. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các loại đối tượng; Kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các băng, ổ nhóm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; Phòng, chống, tham nhũng; bảo vệ tài sản cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tự do, nhân phẩm, tài sản của công dân trên địa bàn tỉnh; Phòng, chống ma túy, bảo vệ môi trường; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Thực hiện tốt "bốn đề án giảm" của HĐND.

Luôn luôn sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết quyền - lợi ích chính đáng của nhân dân.


 Bà THÔI NGỌC ĐOAN THÙY

Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Công Thương

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của dân, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, theo từng lĩnh vực, từng vấn đề, từng hoàn cảnh, bằng nhiều cách khác nhau, để lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh, đến lãnh đạo có thẩm quyền.

Tôi thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, nghiên cứu và kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Qua việc nắm bắt thực tế cuộc sống của người dân, cùng với kinh nghiệm 11 năm công tác trong ngành công thương, tôi sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị đến HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về công nghiệp, về thương mại sát hợp với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Bởi vì phát triển kinh tế địa phương là để phục vụ, chăm lo cho cuộc sống của người dân địa phương. Tôi sẽ đề xuất những giải pháp để việc thành lập các khu, cụm công nghiệp có lợi cho người dân, bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn về môi trường để không gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ưu tiên giải quyết việc làm và chỗ ở cho người dân trong khu vực. Tôi sẽ tích cực thông tin, hướng dẫn vận động để người lao động, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh gia đình, đặc biệt là ngành cơ khí, được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công về đào tạo nghề, đổi mới thiết bị để sản xuất được những sản phẩm chất lượng cung cấp cho các nhà máy lớn trong khu công nghiệp.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

 

Ông ĐỖ VĂN BỬU

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, gần gũi lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan Nhà nước để mang lại kết quả thiết thực. Vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại các kỳ họp, vừa giám sát, tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân ở địa phương.

Cùng với các ban tham mưu của HĐND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát, nhất là khảo sát, đánh giá tình hình đối với nội dung phục vụ kỳ họp thuộc các lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và các hoạt động tư pháp, cũng như những vấn đề bức xúc trong quá trình thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, để kịp thời đề xuất với HĐND, UBND tỉnh có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong chỉ đạo điều hành, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện.

Gắn chương trình hành động với công tác chuyên môn bằng việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và chức năng giám sát của HĐND cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời có chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề liên quan đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm nhằm kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, xứ lý nghiêm để đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Qua đó tạo lòng tin trong nhân dân, sự an tâm tin tưởng của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành, quản lý của Nhà nước.


 Ông NGUYỄN CÔNG DANH

Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Thành

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tôi sẽ liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri; tôn trọng và lắng nghe đầy đủ những tâm tư nguyện vọng, cũng như thu thập những ý kiến và phản ánh của cử tri, báo cáo trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân.

Báo cáo, đề xuất với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng tại các kỳ họp quan tâm đến các chính sách: an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, đặc biệt là định hướng nghề phù hợp với nhu cầu các khu, cụm CN và cơ sở sản xuất ở địa phương; tổ chức cung ứng, giới thiệu việc làm cho người lao động; công tác bảo vệ môi trường, việc thu hồi các dự án chậm triển khai; đặc biệt là thực hiện tốt chính sách thu hồi đất, đền bù giải tỏa, tái định cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người dân.

Đề xuất HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng, chế biến và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và cải thiện đời sống cho người dân; đồng thời quan tâm đến hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh như: giao thông đường nội đồng, giao thông nông thôn, thủy lợi, hệ thống điện, chiếu sáng đường nông thôn, nước sạch...


 Bà VƯƠNG THỊ DUNG

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động như:

Tiếp tục tập trung vào các hoạt động như hỗ trợ vốn cho chị em phụ nữ; Phối hợp ngành giáo dục có biện pháp hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho trẻ em trong độ tuổi đến trường; Vận động trao học bỗng Nguyễn Thị Định cho trẻ em nghèo hiếu học; Xây dựng mái ấm tình thương; Tích cực tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới; Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân, để phản ánh trung thực, đầy đủ và tham mưu với Đảng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời; Tích cực nghiên cứu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nắm tình hình thực tiễn đặt ra để đóng góp vào việc ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


 Ông HOÀNG CHUNG KIÊN

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP phát triển nhà BR-VT

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đem hết khả năng cùng với tập thể HĐND quan tâm, giải quyết các vấn đề sau:

Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng quỹ nhà ở cho cán bộ công nhân viên, người lao động có thu nhập thấp. Tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch, nhất là các tuyến, điểm giao thông có khả năng ùn tắc cao.

Tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay như: an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội, cải cách giáo dục và cải cách thủ tục hành chính.

Làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử: luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


 Bà ĐÀO THỊ KIM PHƯƠNG

Giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Châu Đức

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện các nội dung sau:

Nắm bắt các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền để kịp thời thông tin cho nhân dân được rõ và luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng thiết thực và chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh lên chính quyền giải quyết. Đồng thời cũng thông tin những thuận lợi hoặc khó khăn đến với nhân dân để nhân dân được biết.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tổ chức, để nắm bắt các nghị quyết của HĐND và giám sát thực hiện nghị quyết đó, cũng như nắm bắt tình hình thuận lợi hay khó khăn của địa phương và có ý kiến đóng góp để cùng xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt đời sống kinh tế, việc làm và học hành của con em một cách sâu sắc để kịp thời phản ánh lên chính quyền, ban ngành giải quyết và có hướng giúp đỡ những khó khăn chính đáng. Ngoài ra tôi cũng bám sát nghị quyết kỳ họp của HĐND để thực hiện tốt nhiệm vụ của một người đại biểu của nhân dân.


 Bà TRƯƠNG THỊ THANH THỦY

Luật sư Văn phòng Luật sư Trương Xuân Tám, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tôi sẽ thực hiện tốt những công việc sau:

Liên hệ chặt chẽ với cử tri của đơn vị địa bàn ứng cử, tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để có định hướng, cơ sở thực tiễn nhằm tích cực tham mưu với Đảng và Nhà nước có những giải pháp phù hợp, có hiệu quả, để cải thiện đời sống nhân dân. Tích cực giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tham gia tích cực các hoạt động của HĐND tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ do HĐND tỉnh giao để góp phần tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Quan tâm giám sát các chính sách liên quan về hôn nhân gia đình và vấn đề bình đẳng giới, góp phần hạn chế dần nạn bạo lực gia đình, chống nạn buôn bán phụ nữ và xâm phạm quyền của trẻ em để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, văn minh, tiến bộ, góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình để có những ứng xử phù hợp, đúng luật và có định hướng, nền tảng cơ bản về pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình cũng như tham gia vào việc giám sát, quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.


 Ông BÙI CHÍ TÌNH

Trưởng Phòng Đoàn thể và các hội quần chúng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó để kịp thời lắng nghe những ý kiến, khó khăn của cử tri; tiếp thu có trách nhiệm, tổng hợp và phản ánh đầy đủ những ý kiến của cử tri đến HĐND; đến các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp giải quyết thấu đáo, để quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được bảo đảm.

Tích cực tham gia thảo luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các diễn đàn của HĐND để làm rõ về những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, những nội dung cử tri quan tâm như: tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... nhằm tìm ra những giải pháp tích cực đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống an toàn và ngày càng tốt hơn. Đồng thời, chịu sự giám sát của bà con cử tri về vai trò, trách nhiệm đại biểu của mình.

Đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh quyết định đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng, các công trình phúc lợi dân sinh, đảm bảo thuận lợi cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng nông thôn.

Quan tâm đến hiệu quả của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn... nhằm cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; nâng cao thu nhập cho người lao động; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân...

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9

 

Ông TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG

Chủ tịch HĐTV/Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến các cơ quan Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện kiến nghị và đề xuất các giải pháp đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Làm cầu nối đưa chính quyền và nhân dân ngày càng gần nhau hơn, để thông hiểu nhiệm vụ, nguyện vọng của nhau, cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Vũng Tàu, tôi sẽ kêu gọi và kết nối nguồn lực xã hội, cụ thể kết nối Hội Doanh nhân trẻ tỉnh BR-VT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh BR-VT cùng với các tổ chức khác… tuyên truyền và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên địa phương. Nghiên cứu chính sách của Nhà nước, kết hợp kêu gọi đầu tư của doanh nhân để thực hiện những dự án phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.


 Ông PHẠM THÀNH CHUNG

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng góp phần thực hiện tốt hơn nữa chức năng của HĐND tỉnh và sẽ tập trung thực hiện thật tốt những công việc sau:

Tôi sẽ tận tâm, tận lực để làm tròn nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân với tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh". Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò là "cầu nối vững chắc" giữa nhân dân với HĐND tỉnh.

Ngoài việc tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định, tôi sẽ thường xuyên đi cơ sở để gặp gỡ, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và chính quyền địa phương. Để từ đó phân định việc nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì đề xuất, xem xét giải quyết tại chỗ, còn việc nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tôi sẽ tổng hợp đầy đủ, trung thực để phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời cho cử tri và chính quyền địa phương về kết quả giải quyết.

Với trách nhiệm của người đại biểu chuyên trách, tôi tiếp tục duy trì tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, ghi đầy đủ những khó khăn, bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc gì thuộc quyền của cấp nào thì sẽ kiến nghị cấp đó giải quyết; sau đó sẽ đôn đốc giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề mà công dân nêu ra. Cố gắng kiên trì đấu tranh cho lẽ phải, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân địa phương. Từ đó, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả trong việc thảo luận và xây dựng các nghị quyết của HĐND, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, phù hợp với lòng dân, mang lại lợi ích cho nhân dân tỉnh nhà cũng như người dân địa bàn nơi bản thân ứng cử. Đưa ra nghị trường những vấn đề nóng, bức xúc của người dân, những vấn đề nổi cộm của đời sống để thảo luận, chất vấn tìm giải pháp để tháo gỡ hiệu quả.

Tiếp tục giám sát công tác cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng nền hành chính minh bạch, thông suốt, rõ người, rõ việc, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Tập trung giám sát đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc những vị trí, lĩnh vực nhạy cảm như: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký doanh nghiệp…; đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm những cán bộ, công chức viên chức tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Với vai trò và trách nhiệm là thành viên Thường trực HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đưa hoạt động HĐND tỉnh, của các đại biểu HĐND tỉnh ngày càng gần dân hơn, sát dân hơn.


 Bà NGUYỄN BÌNH MINH

Giảng viên, Phó trưởng khoa Lý luận Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh

Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng đem hết trí lực, tâm lực, sức lực cống hiến cho nhân dân tỉnh nhà, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Tôi sẽ tham dự đầy đủ kỳ họp, phiên họp HĐND; trách nhiệm tiếp xúc cử tri; trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tôi sẽ phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri, chủ động thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri không chỉ trong những cuộc tiếp xúc định kỳ theo quy định mà bằng nhiều con đường khác nhau, nhiều hình thức khác nhau.

Tôi sẽ thực hiện tốt các quyền của đại biểu HĐND, đặc biệt là quyền chất vấn và quyền kiến nghị; chú trọng nghiên cứu lý luận kết hợp nắm bắt tình hình thực tiễn; phát huy tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, cộng với sự nhạy bén, năng động của tuổi trẻ tích cực tham gia quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; hăng hái phát biểu ý kiến, tham gia thảo luận, biểu quyết có chất lượng để quyết sách của HĐND bám rễ trong thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống.

Với tư cách là hội viên CLB Cán bộ trẻ tỉnh, tôi quan tâm lắng nghe kiến nghị của các bạn trẻ. CLB Cán bộ trẻ tỉnh BR-VT là một tổ chức xã hội tập hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, triển vọng dưới 40 tuổi đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tôi sẽ cùng với CLB liên hệ các tổ chức xã hội tập hợp lực lượng trẻ như Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ BR-VT… nghiên cứu phát động thành phong trào quần chúng, kết nối các nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ.

Là một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm công tác dân vận, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này. Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến hỗ trợ chị em như trợ nghề, hướng nghiệp, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo… Tôi sẽ lồng ghép trong giảng dạy, tuyên truyền những nội dung về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.


 Ông BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Đức

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, sẽ là điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện nhiệm vụ của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ, giúp bà con nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần bằng những việc làm như sau:

Xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi; phát triển các trang trại, gia trại quy mô lớn và vừa theo phương thức nuôi công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường; phát triển mô hình sản xuất khép kín trên một số cây trồng chủ lực của huyện, từ khâu quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức sản xuất đến khâu kết nối với các doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo sự ổn định về đầu ra của nông sản để bà con yên tâm trong phát triển sản xuất; tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng các xã nông thôn mới theo lộ trình từ nay đến năm 2020.

Đẩy nhanh việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, nhất là 2 khu công nghiệp đô thị Châu Đức và khu công nghiệp Đá Bạc.

Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Triển khai tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đề xuất kiến nghị tỉnh xây dựng mới Trung tâm Y tế huyện; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế; bảo đảm nhu cầu và quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống trường, lớp và phát triển cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học; quan tâm đến chính sách hỗ trợ đội ngũ thầy cô giáo.

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; củng cố, xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn, ban bảo vệ dân phố, các đội dân phòng đủ về số lượng và đảm bảo về trang bị công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, đồng thời mỗi cán bộ công chức, viên chức phải xác định trách nhiệm cao nhất là vì sự phát triển của quê hương Châu Đức và vì cuộc sống của bà con nhân dân để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.


 Ông TRỊNH VĂN THÀNH

Giám đốc HTX Nông nghiệp Xà Bang

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Tham mưu, báo cáo trước HĐND tỉnh và các ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, giải quyết phù hợp với từng địa phương.

Phối hợp với các ngành chức năng, liên kết với các HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đào tạo tập huấn chuyên sâu về nông nghiệp, hàng hóa có chứng nhận truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong tỉnh, tạo đầu ra ổn định có sự cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Xây dựng cửa hàng giới thệu cho người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến các hàng hóa nông sản tiêu biểu, chủ lực của tỉnh nhằm kết nối du lịch gắn với nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các loại rau, củ, quả, cây ăn trái, cây nông nghiệp lâu năm, đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ sau thu hoạch, các khâu sơ chế, lên men, chế biến, như: Ca cao thành bột ca cao, Sôcôla các loại, công nghệ sấy Thanh Long, công nghệ trồng và chế biến tiêu sạch v.v…

Cùng tham mưu phối hợp với UBND tỉnh và ngành nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn cho những cây trồng chủ lực như: Cây ca cao, tiêu do hiện nay hạt ca cao, tiêu BR-VT của chúng ta có hương vị rất tốt được các tập đoàn thu mua trên thế giới rất quan tâm và đặt hàng bao tiêu như: Nhật Bản, Nga, Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc v.v…


 Bà PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

Phó Trưởng phòng Thông tin và Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của cử tri, đại diện cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương để quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng của tỉnh nhà; đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan tỉnh nhà và việc thi hành pháp luật tại địa phương.

Tôi sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh đến các cơ quan hữu quan để trả lời cho cử tri. Tích cực thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh. Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tôi quan tâm đến việc đề xuất các chính sách nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm mới và hỗ trợ vốn cho thanh niên, người mới tốt nghiệp ra trường, bộ đội xuất ngũ và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách dành cho người dân tộc trên địa bàn tỉnh, chính sách tôn giáo, chính sách giảm nghèo; chế độ chính sách cho người có công; các chương trình cây trồng, vật nuôi có năng suất cao để phát triển nền nông nghiệp bền vững, giúp cho người dân lao động có điều kiện trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nâng cao thu nhập và tăng dần mức sống trong cộng đồng khu dân cư.

Tôi sẽ kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: hệ thống điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất của bà con, kênh mương nội đồng, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, kiểm tra và xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc.

Tôi quan tâm đến công tác giám sát cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tôi sẽ tăng cường giám sát hoạt động của ngành Tòa án, Thi hành án, chú trọng lĩnh vực giải quyết và thi hành án dân sự liên quan đến đất đai.

Là nữ giới nên tôi cũng luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đến việc phòng chống bạo lực gia đình, giúp cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn lực kinh tế, lao động và việc làm để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; ngăn chặn tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, buôn bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.


 Ông ĐẶNG HỒNG TUẤN

Phó Giám đốc BHXH tỉnh BR-VT

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, những hiểu biết về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để đưa các chính sách đó đến với dân, với người lao động, với cử tri nhiều hơn. Lắng nghe, tổng hợp và đề xuất các ý kiến phản ánh, kiến nghị những điều mà nhân dân mong đợi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN nói riêng và chính sách an sinh xã hội nói chung. Giảm thiểu tối đa những thủ tục hành chính trong triển khai, đến thực hiện tốt các chế độ cụ thể như đăng ký khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, cấp thẻ BHYT cho người lao động, đối tượng chính sách, thương, bệnh binh, người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, HSSV… Chế độ nặng nhọc độc hại của công nhân cao su, dệt, may, nhuộm để được giảm tuổi khi nghỉ hưu. Đặc biệt lưu ý đến những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vật chất, tinh thần, đến an sinh xã hội của người dân, của cử tri, của người lao động làm việc trong các nông trường cao su, công ty thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tư cách và năng lực công tác của bản thân. Triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan BHXH với phương châm "kịp thời, đủ số, tận tay" các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động để được hưởng lương hưu; lúc nghỉ việc, mất việc được trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp, khi chết được trợ cấp tiền tuất, mai táng phí; khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được nghỉ việc hưởng trợ cấp và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Mọi đối tượng quy định phải được tham gia cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, được hưởng đầy đủ quyền lợi khi khám chữa bệnh. Trong quyền hạn của mình, tôi xin cam kết sẽ cố gắng hết sức để bà con nhân dân ai cũng có thẻ bảo hiểm y tế, nhằm tránh những rủi ro về bệnh tật và giảm chi phí khám chữa bệnh.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

 Ông ĐOÀN VĂN HAI

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng sau:

Tham mưu cho cấp ủy, HĐND, chính quyền trong việc thực hiện những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể như: Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn, giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh để xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; giúp nông dân tiếp cận với khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp; làm cầu nối thực hiện tốt chính sách về liên kết 4 nhà, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Cộng tác chặt chẽ và hiệu quả với HĐND cấp huyện, thành phố, các ban, ngành chức năng có liên quan để địa phương và tỉnh có được các ý kiến tư vấn thích hợp, khả thi, nhanh chóng đưa các kế hoạch phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương vào hiện thực, giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và nông dân nói riêng, giúp nông dân có điều kiện sản xuất kinh doanh tốt hơn để thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, nâng cao giá trị đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp kéo giảm sự chênh lệch về giàu nghèo trong xã hội giữa thành thị và nông thôn.

Trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri, giải đáp các thắc mắc, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến đúng cơ quan chức năng cũng như theo dõi, giám sát quá trình giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc hoạch định chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật, có ý kiến trong việc đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các khiếu nại của nông dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân theo quy định của pháp luật.


 Ông LÊ VĂN MINH

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi cam kết sẽ tập trung vào các vấn đề như: Thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, trên cơ sở đó chuyển tải kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp trong việc chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo phản hồi tất cả ý kiến của cử tri khi được tiếp nhận và kết quả xử lý cụ thể từng việc. Tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên cơ sở tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri tại địa bàn và đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Quan tâm đến đời sống, việc làm, học tập, vui chơi giải trí của lực lượng thanh thiếu niên. Đặc biệt kiến nghị với các cơ quan chức năng hỗ trợ vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế. Kiến nghị với các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng tại các địa phương, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ tinh thần ngày càng cao, xây dựng con người mới, nông thôn mới bền vững.


 Bà NGUYỄN THỊ QUYỀN

Phó Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Châu Đức

Nếu được tín nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

Mạnh dạn đề xuất tham mưu xây dựng những chủ trương, chính sách để phát huy tiềm năng của thanh niên, tăng cường chăm lo cho trẻ em. Đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, hỗ trợ vốn; trợ giúp kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng sống và tác phong lao động công nghiệp cho thanh niên. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, tổ chức nhiều hơn các sân chơi bổ ích dành cho thanh thiếu niên thông qua việc hình thành các câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp... tham gia và tổ chức các chương trình hành động về công tác thanh niên, nhất là quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên; Công tác tình nguyện vì an sinh - xã hội, quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, trẻ em nghèo khó khăn...

Tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các chính sách về bình đẳng giới, đẩy mạnh hỗ trợ cho phụ nữ, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn bạo hành gia đình, xâm hại và ngược đãi trẻ em. Đặc biệt là công tác giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, tăng cường giáo dục giới tính cho nữ sinh, tạo điều kiện cho nữ giới có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


 Ông NGUYỄN TÀI THẮNG

Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh BR-VT

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Giữ mối quan hệ thật tốt với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, luôn lắng nghe ý kiến, những bức xúc của cử tri, tìm hiểu và phản ánh đến các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.

Phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giúp đỡ người dân, nhất là nông dân phát triển kinh tế hợp tác bằng các giải pháp cụ thể như sau: Xây dựng các HTX kiểu mới qua đó tập hợp, thu hút nhiều thành viên là người lao động, bà con nông dân cùng tham gia. Phát triển HTX thành một tổ chức kinh tế hiệu quả, là chỗ dựa tin cậy cho bà con nông dân trên địa bàn. Tư vấn, hỗ trợ cho các HTX tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh đối với các chính sách về kinh tế tập thể. Vận động nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của chính quyền các cấp đầu tư hạ tầng sản xuất, kênh mương thủy lợi; nhà kho, sân phơi, máy móc, thiết bị sơ chế nông sản cho các HTX. Tuyên truyền, triển khai các chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với kinh tế tập thể đến người dân và các HTX.


 Ông NGUYỄN VĂN THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Có kế hoạch, dành nhiều thời gian đi thực tế tại các thôn, ấp, xã nơi tôi được bầu làm đại biểu HĐND để nắm bắt thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng; tiếp thu các ý kiến, đề xuất, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để đề xuất với HĐND tỉnh, các ngành, các cấp xem xét, giải quyết. Đồng thời, đại diện cho cử tri giám sát, theo dõi việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Tạo mối liên hệ chặt chẽ với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương nơi ứng cử và tỉnh để có những giải pháp thiết thực chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc và hộ có đời sống khó khăn... đảm bảo người dân tại các xã có được cuộc sống ổn định.

Cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; các thủ tục hành chính phải được công khai để tạo điều kiện cho người dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của bộ máy hành chính địa phương; nâng cao năng lực, chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân như các thủ tục liên quan đến nhà đất, xây dựng... phải được thực hiện nhanh, đúng quy định, tránh phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thực hiện quyền giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp để đảm bảo các đơn thư phản ánh, khiếu nại của công dân phải được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân; các vụ án hình sự, dân sự, hành chính phải được xem xét xử lý kịp thời đúng luật; các tố cáo, tin báo tố giác tội phạm phải được thanh tra, điều tra làm rõ để xử lý; công tác điều tra, truy tố, xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tránh làm oan người vô tội hoặc bỏ sót tội phạm; trong trường hợp có oan sai phải được xem xét, bồi thường và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra.


 Ông ĐINH QUỐC TUẤN

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tích cực thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh và đề xuất với HĐND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Cùng với tập thể chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm buôn bán ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tệ nạn xã hội xảy ra ở địa bàn biên giới biển đảo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo thông thoáng thuận lợi, nhanh chóng cho người, phương tiện trong nước và nước ngoài nhập, xuất, quá cảnh vào địa bàn của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Gương mẫu trong cuộc sống, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


 Bà LƯƠNG THỊ YẾN

Trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án về an ninh, ma túy, Viện KSDN tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính sau đây:

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi tôi ứng cử, dành nhiều thời gian quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề phức tạp, bức xúc đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực sự giữ vai trò là cầu nối để chuyển tải đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, báo cáo với cử tri về kết quả đạt được, nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh trong việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Tòa án tỉnh) và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển) trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội, chú trọng đối với các loại tội phạm đang được dư luận xã hội quan tâm như tham nhũng, ma túy...; Đồng thời đề xuất các giải pháp kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động hình sự và dân sự nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật về giới, về quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; Đề xuất những giải pháp chăm lo cho các đối tượng là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

 

Ông HUỲNH BÁCH CHIẾN

Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào những vấn đề sau:

Tập trung các giải pháp đồng bộ để xây dựng chương trình nông thôn mới trên toàn huyện. Phát triển mạnh du lịch để huyện trở thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh.

Tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp đến đầu tư tại huyện nhằm giải quyết 4 mục tiêu: tiếp thu được khoa học công nghệ, thu hút vốn, giải quyết việc làm, giải phóng tiềm năng sẵn có của huyện.

Tập trung giải quyết các bức xúc của nhân dân: cần có việc làm, cần giải quyết các quyền lợi chính đáng như giải tỏa đền bù, đất sản xuất, giải quyết nhanh các vụ án dân sự, về ô nhiễm môi trường, về nước sản xuất và sinh hoạt, về bãi đậu ghe cho ngư dân đánh bắt gần bờ...

Gần dân, lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết quyết liệt những vấn đề bức xúc chính đáng của dân.

Chăm lo chính sách xã hội và an ninh quốc phòng.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện, xã: trong sạch vững mạnh - vì nhân dân phục vụ.


 Bà LÊ THỊ TRANG ĐÀI

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong số những vấn đề thuộc chức năng - nhiệm vụ của ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề chăm lo chế độ - chính sách đối với người có công. Đã hơn 40 năm đất nước hòa bình, thống nhất, thế nhưng hậu quả của cuộc chiến khốc liệt vẫn dai dẳng. Mặc dù Đảng, Nhà nước, xã hội đã hết lòng chăm lo, hỗ trợ cho người có công, thân nhân người có công, tuy nhiên, sự hy sinh, mất mát của bao gia đình vẫn không thể bù đắp hết, nhất là với di chứng do chất độc da cam, với những gia đình liệt sỹ chưa tìm được hài cốt người thân... Thực tế cho thấy: nhiều người có công còn chưa thể hưởng chính sách vì rất nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan đòi hỏi người làm chính sách càng phải thấu đáo, sâu sát.

Vấn đề thứ hai mà tôi quan tâm là lĩnh vực giảm nghèo. Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta và nó cũng là nhiệm vụ được ngành luôn đặt lên hàng đầu, vì xét cho cùng: làm cho dân giàu nghĩa là góp phần xây dựng nước mạnh. Trong tiến trình xây dựng và phát triển, giàu nghèo cũng phân cực, vấn đề giảm nghèo tác động quan trọng đến an sinh xã hội... Từ cuối năm 2015, Nhà nước đã triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều, để giảm nghèo đạt kết quả bền vững, thì việc thực thi chính sách đòi hỏi phải bám sát thực tế, phải vận dụng linh hoạt, hợp lý ở nhiều góc độ, như là: tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện đồng bộ các hỗ trợ (y tế, giáo dục, đào tạo nghề - giải quyết việc làm; vay vốn, các mô hình hỗ trợ sản xuất...)

Nếu tôi trở thành đại biểu HĐND, tôi sẽ có thêm điều kiện để gần gũi hơn, sát hơn với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho người dân tham gia xây dựng, điều chỉnh, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành TB-XH càng thấu đáo cũng như kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.


 Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào những nội dung sau:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cùng với nhân dân địa phương ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xứng đáng là tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi cam kết sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri để thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đồng thời thông qua hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở để nắm thêm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua đó, có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn tham gia với HĐND tỉnh quyết định những chủ trương, biện pháp, những vấn đề quan trọng của tỉnh một cách đúng đắn, sát thực; đồng thời phản ánh những kiến nghị của cử tri địa phương đến HĐND tỉnh, đến các cấp, ngành có liên quan, yêu cầu các cơ quan giải quyết theo quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chức năng, nhiệm vụ của công tác dân vận với nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh trong việc tham mưu, hướng dẫn và thực hiện để phát huy tính năng động, sáng tạo của quần chúng nhân dân cũng như ý thức trách nhiệm của cử tri để xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kéo giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


 Ông DƯƠNG VĂN HẠNH

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát huy vai trò và trách nhiệm của một đại biểu, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà cử tri đang quan tâm như: An sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, hạ tầng giao thông nông thôn, ô nhiễm môi trường.

Quan tâm chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần ổn định chính trị - xã hội để tỉnh nhà không ngừng phát triển;

Tôi quan tâm đến công tác chăm lo đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho những xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Trong đó trọng tâm là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, nhà ở, điện, nước, vệ sinh môi trường, hỗ trợ giáo dục, phát triển sản xuất, đào tạo nghề giải quyết việc làm nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc tốt đẹp dân tộc; trong đó chú trọng đến các giá trị văn hóa, bản sắc các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh;

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh phát triển nhanh hơn nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên; Đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.


 Ông NGUYỄN TIẾN LẠNG

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân thì việc quan tâm giữ gìn và bảo vệ môi trường hiện nay cũng cần được chú trọng đặc biệt. Bên cạnh những nỗ lực nhằm nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước và đảm bảo nghiêm ngặt chất lượng nước sạch theo đúng quy chuẩn của Nhà nước, tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động gìn giữ, kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục cho học sinh cũng như tuyên truyền đến cộng đồng để đảm bảo cung cấp nước sạch nói riêng cũng như môi trường sống nói chung được bền vững.

Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu nhân dân; lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Tìm hiểu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên địa bàn ứng cử để đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân. Bên cạnh đó, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội tốt hơn, minh bạch và công bằng hơn, góp phần giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước và đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm nhiều hơn, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào sự phát triển của BR-VT.


 Ông NGUYỄN NGỌC NGUYỆN

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh

Nếu trúng cử HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa đối với những vấn đề mà nhân dân Xuyên Mộc đã và đang quan tâm như: Vấn đề thực phẩm bẩn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, chất lượng kém. Lợi thế cạnh tranh và tiềm năng du lịch của tỉnh nói chung, của Xuyên Mộc nói riêng rất lớn. Song chúng ta chưa phát huy được thế mạnh đó. Cần tìm ra mô hình phát triển du lịch phù hợp, rà soát các dự án du lịch treo hoặc các nhà đầu tư không đủ năng lực để thay thế là điều hết sức cần thiết và cần làm ngay; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường tiểu học, THCS và xây thêm trường mầm non để tiếp nhận các cháu trong độ tuổi vào học; Làm tốt hơn công tác hướng nghiệp để học sinh tốt nghiệp THCS, THPH: đi học nghề gì để khi ra trường có việc làm, tránh hiện tượng như hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng tốt nghiệp ra trường không có việc làm.

Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng các hội viên Hội Cựu giáo chức tham gia tích cực các lớp phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; mở thêm các lớp học tình thương nếu có nhu cầu. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động chống hàng giả, gian lận thương mại, giải quyết khiếu nại của người dân khi mua hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường các hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia giúp bà con nhân dân khi có nhu cầu. Hội Làm vườn tăng cường các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phổ biến các mô hình sản xuất chăn nuôi tiên tiến cho nông dân. Hội Hồ tiêu tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân trồng hồ tiêu tham gia dự án phát triển bền vững. Hội Đông y hướng dẫn và hỗ trợ người dân có khó khăn khi đến khám chữa bệnh…


 Ông TRẦN VĂN TUẤN

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nỗ lực hết mình thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát, khảo sát thực tế, các chuyến đi cơ sở để nắm bắt và chuyển tải đầy đủ những bức xúc của cử tri, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chọn lọc và thể hiện những tâm tư, nguyện vọng đó tại nghị trường HĐND tỉnh, đáp ứng được yêu cầu của cử tri, của nhân dân.

Cùng với HĐND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như mục tiêu đã đề ra. Thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như việc thực thi các chính sách pháp luật của Nhà nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục, sửa đổi theo hướng đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và lợi ích của công dân, làm sao cho người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Điều tôi quan tâm nữa đó là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho nông thôn... dù được tỉnh quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bức xúc hiện nay, trong đó, có hai vấn đề đặc biệt quan tâm là đường giao thông nông thôn và nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và du lịch. Là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực trong việc vận động, tranh thủ các nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn xã hội hóa, kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư nhiều hơn nữa vào lĩnh vực này.

 


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894172
Số người đang truy cập: 12