Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban VHXH thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo lĩnh vực văn hóa- xã hội trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Khóa VI
Chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa VI, sáng22/11, ông Huỳnh Văn Hồng –Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa- xã hội.

Ban VHXH thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo lĩnh vực văn hóa- xã hội trình tại kỳ họp thứ Ba 

Cuộc họp đã thông qua các tờ trình, nghị quyết gồm:Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh; thông qua Đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề tỉnh; thông qua báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa Xã hội- HĐND tỉnh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội.

Nhìn chung, đa số các đại biểu đều thống nhất với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, nhiều đại biểu còn băn khoăn về đối tượng thụ hưởng của Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167, vì cùng là đối tượng hộ nghèo nhưng có quá nhiều chương trình xây dựng nhà của các tổ chức, đơn vị cùng thực hiện.Do đó, dễ trùng lắp đối tượng nên hiệu quả, mục đích của Đề án khó đạt được theo yêu cầu. Đối với Đề án cai nghiện tự nguyện, đại biểu cũng lo lắng về khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục, Lao động, Dạy nghề, vì hiện tại Trung tâm đã quá tải, xuống cấp và để xảy ra nhiều vụ phá trại trong thời gian vừa qua.

Kết thúc buổi thẩm tra, ông Huỳnh văn Hồng thay mặt Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, thống nhất thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành bổ sung, tiếp thu các ý kiến của các địa biểu, bổ sung các văn bản góp ý của các đơn vị để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình ra tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa VI.

Nguyễn Hải


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6885560
Số người đang truy cập: 12