Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Xuyên Mộc
Ngày 09/10, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thường trực HĐND huyện Xuyên Mộc.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian vừa qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chính sách, dự án giảm nghèo về y tế, giáo dục-đào tạo, dạy nghề, tín dụng, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ đột xuất, khuyến nông-lâm-ngư nghiệp, trợ giúp pháp lý, nhà ở, tiếp cận thông tin, trợ cấp tết được quan tâm thực hiện, đến nay các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều mô hình giảm nghèo được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình gà ta thả vườn tại xã Bưng Riềng, trồng bắp tại xã Hòa Bình, nuôi bò sinh sản tại xã Xuyên Mộc…góp phần nâng cao thu nhập, giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững.

 Tuy nhiên, công tác giảm nghèo tại huyện Xuyên Mộc còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện cao nhất tỉnh (14,85%); công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân chưa hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Ban chỉ đạo giảm nghèo chưa chặt chẽ; việc rà soát hộ nghèo tại một số địa phương chưa chính xác; một bộ phận người nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo; nhiều hộ nghèo không có đất sản xuất; công tác đào tạo nghề chưa đạt hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của huyện Xuyên Mộc, bên cạnh đó địa phương cần xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Nguyễn Hải


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6987400
Số người đang truy cập: 8