Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác giảm nghèo tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ
Trong các ngày 11-12/10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ về tình hình thực hiện Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ phát biểu tại buổi làm việc

Tại Thị xã Phú Mỹ, theo báo cáo, đến cuối năm 2017 tổng số hộ nghèo trên địa bàn Thị xã còn 1.376 hộ/37.933 hộ dân, chiếm tỷ lệ 3,63%. Trong đó, hộ nghèo chuẩn Quốc gia là 296 hộ, chiếm 0,78%; hộ cận nghèo Quốc gia là 391 hộ, chiếm 1,03%; hộ nghèo chuẩn Tỉnh là 445 hộ, chiếm 1,17%; hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 244 hộ, chiếm 0,64%. Thực hiện Đề án giảm nghèo, Thị xã Phú Mỹ đã cấp 42.235 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; hỗ trợ tiền điện cho 5.039 lượt hộ nghèo; xây dựng 51 căn nhà và sữa chữa 64 căn nhà Đại đoàn kết; lắp đặt 467 đầu thu truyền hình số mặt đất. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo của thị xã Phú Mỹ còn một số tồn tại, hạn chế như: Cán bộ làm công tác giảm nghèo của các phường, xã thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều công việc; nhiều hộ nghèo không có đất sản xuất, đất ở; công tác dạy nghề gặp nhiều khó khăn do ít người đăng ký tham gia; ý thức lao động của một bộ phận hộ nghèo thấp; nguồn vốn tín dụng chưa được sử dụng hiệu quả.

Tại huyện Đất Đỏ, Theo báo cáo, hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020 của huyện là 2.174 hộ, chiếm 11,31%, đến cuối năm 2017 số hộ nghèo còn lại là 1.097 hộ, chiếm 5,64%, trong đó có 41 hộ phát sinh. Thực hiện Đề án giảm ngèo, trong 02 huyện Đất Đỏ đã giải quyết cho 7.030 lượt hộ nghèo cho vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền 235,894 tỷ đồng; tổ chức cho 07 lao động thuộc hộ nghèo tham gia đào tạo nghề; 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế với 22.463 thẻ; miễn, giảm học phí cho 840 học sinh với 498 triệu đồng; xây mới, sữa chữa 18 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ tiền điện cho 3.176 hộ với số tiền là 1,643 tỷ đồng; lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho 156 hộ.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Đất Đỏ

Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương trong công tác giảm nghèo trong thời gian vừa quan, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của các đơn vị được giám sát.

Nguyễn Hải


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6894141
Số người đang truy cập: 5