Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực tế tình hình vi phạm và xử lý việc xây dựng trái pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành
Chiều ngày 06/10/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Văn Thọ-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát tình hình vi phạm và xử lý việc xây dựng trái pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. Tham gia cùng Đoàn có các Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Sở Xây dựng, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện Tân Thành.

Ông Nguyễn Văn Thọ-Trưởng đoàn giám sát chủ trì tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Thành

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Thành, từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2017 đã phát hiện và lập biên bản xử lý 118 trường hợp vi phạm xây dựng trái pháp luật trên địa bàn (năm 2016 có 75 vụ, trong đó: 06 tổ chức, 04 cơ sở tôn giáo, 65 hộ gia đình, cá nhân; năm 2017 có 43 vụ). Kết quả xử lý: đã ban hành quyết định đình xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công các công trình xây dựng trái pháp luật; đã xử lý bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khiển khách đối với 06 cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng trái pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tân Thành vẫn còn những tồn tại như: công tác phối hợp với địa phương để kiểm tra việc chấp hành giấy phép xây dựng (hậu kiểm) còn hạn chế lỏng lẻo, dẫn đến việc xử lý hậu quả còn thiếu kiên quyết do khó khăn, nể nang, né tránh; UBND các xã, thị trấn còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm xây dựng trái phép làm giảm hiệu quả trong việc ngăn chặn, răn đe các hành vi vi phạm; việc quản lý và cấp phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (khu dân cư 3A,, 3B, 5, 6A, 6B, 6C) gặp nhiều khó khăn vì không phù hợp với hiện trạng đất đai thực tế trên địa bàn….Qua buổi làm việc, UBND huyện Tân Thành cũng đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các Sở, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn của người dân có đất bị quy hoạch định hướng mà chưa thực hiện trong thời gian dài như: đất dự trữ phát triển, đất công cộng, đất chung cư, đất giao thông; ưu tiên bố trí nguồn vốn thu hồi đất người dân bị ảnh hưởng bởi hành lang cây xanh cách ly khu công nghiệp, đường điện cao thế; đề nghị tổ chức lớp tập huấn quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng trái pháp luật; thông báo cụ thể diện tích trong khu hành lang kỹ thuật khu công nghiệp 200m tới đâu để cho người dân rõ; quan tâm bố trí thêm nhân sự phụ trách quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Thắm-Chủ tịch UBND huyện Tân Thành báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thọ-Trưởng Đoàn giám sát thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao UBND huyện Tân Thành, các phòng, ban chuyên môn, xã, thị trấn trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai theo hướng dẫn của tỉnh; đã có nhiều giải pháp trong việc phân công theo dõi, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm xây dựng trái pháp luật; đã xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ sai phạm kết quả số vụ vi phạm 6 tháng đầu năm 2017 đã giảm so với năm 2016… Bên cạnh đó, Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND huyện Tân Thành trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng; quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan ở địa phương, các tổ chức ở cơ sở (thôn ấp, tổ dân cư) và nhân dân để nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm xây dựng trái pháp luật; bố trí nhân sự làm công tác quan lý xây dựng phù hợp, có trình độ, bảo đảm xử lý tốt những vấn đề ngay tại cơ sở, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác lưu trữ hồ sơ làm dữ liệu trong công tác quản lý trên địa bàn; hướng dẫn, tập huấn cán bộ cơ sở thực hiện đúng quy trình xử lý các trường hợp xây dựng trái pháp luật, bảo đảm thực hiện thống nhất, xuyên suốt giữa các đơn vị, địa phương của huyện; tổ chức triển khai các biện pháp xử lý những công trình vi phạm còn tồn tại, đồng thời xác định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm… Đối với những kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết.

                                                                             Mạnh Đức


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6228965
Số người đang truy cập: 42