Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc khảo sát một số tiêu chí tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Thành
Để phục vụ cho công tác thẩm tra việc phân bổ vốn Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2018-2020, ngày 01/03/2018, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế một số tiêu chí tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Thành.

Cùng tham gia với Đoàn có các Phó ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện Thường trực và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Tân Thành; đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND huyện Tân Thành.

Đoàn khảo sát hệ thống kênh mương và đường giao thông nông thôn

Tại buổi khảo sát, Đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Thành báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn huyện (đã có 03 xã là Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (dự kiến thực hiện 02 xã là Tân Hải và Tân Hòa để được UBND tỉnh công nhận xã Nông thôn mới); một số tồn tại, hạn chế chủ yếu trong quá trình thực hiện như: Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có bổ sung nội dung, điều chỉnh nâng chất nên đòi hỏi mức độ hoàn thành cao hơn; công tác hướng dẫn của tỉnh để thực hiện bộ tiêu chí mới còn chậm; cán bộ làm công tác xây dưng NTM ở địa phương đa số là kiêm nhiệm làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu, báo cáo và triển khai thực hiện;.v.v…

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Trần Phúc Chỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia buổi khảo sát, các kiến nghị của đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Thành và sẽ có ý kiến chính thức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh xem xét và quyết định./.

Võ Trung


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6644779
Số người đang truy cập: 18