Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc khảo sát một số tiêu chí tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ
Để phục vụ cho công tác thẩm tra việc phân bổ vốn Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2018-2020, ngày 02/03/2018, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế một số tiêu chí tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Cùng tham gia với Đoàn có các Phó ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện Thường trực và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Long Điền; đại diện Thường trực và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Đất Đỏ; đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND huyện Long Điền; đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND huyện Đất Đỏ.

Theo báo cáo của UBND huyện Long Điền, đến nay đã có 03 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm An Ngãi, An Nhứt và Tam Phước. Trong giai đoạn 2018-2020, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới cho 02 xã là Phước Hưng (đã đạt được 10 tiêu chí, còn lại 09 tiêu chí chưa đạt) và Phước Tỉnh (đã đạt được 09 tiêu chí, còn lại 10 tiêu chí chưa đạt).

Đoàn khảo sát các tuyến đường thuộc xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chiều cùng ngày, Đoàn tiến hành khảo sát một số tiêu chí tại các xã Nông thôn mới trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Theo báo cáo của UBND huyện Đất Đỏ, đến nay đã có 04 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ và Láng Dài. Trong giai đoạn 2018-2020, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới cho 02 xã là Lộc An (đã đạt được 16 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt) và Phước Long Thọ (đã đạt được 17 tiêu chí, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt).

Đoàn khảo sát thực trạng tuyến đường của xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Trong quá trình khảo sát, Đoàn cũng đã nghe các đơn vị báo cáo một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện như: Việc thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn xã Phước Hưng hiện nay gặp nhiều khó khăn; việc triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/02/2015 của UBND tỉnh nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đến nay vẫn còn chậm; về tiêu chí số 13-tổ chức sản xuất gặp khó khăn ở các xã do chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.v.v…

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Trần Phúc Chỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Đoàn, các kiến nghị của đại diện lãnh đạo UBND huyện Long Điền, Đất Đỏ và sẽ có ý kiến chính thức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh xem xét và quyết định./.

Võ Trung


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6644850
Số người đang truy cập: 10