Tin hoạt động hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc
Sáng ngày 28/12/2017, bà Nguyễn Vân Anh, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi họp thẩm tra về việc điều chỉnh dự án đầu tư Trường Mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Tham gia buổi họp thẩm tra có ông Nguyễn Công Danh, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách; ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội; đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư; sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND huyện Xuyên Mộc.

Bà Nguyễn Vân Anh, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách phát biểu tại buổi họp 

Tại buổi họp thẩm tra, các đơn vị cũng đã báo cáo giải trình và làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư dự án như: Dự án Trường Mầm non Hòa Hiệp 2 đã được HĐND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư tại Văn bản số 377/HĐND-VP ngày 11/10/2016 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 26/10/2016. Trong đó, dự án được dự kiến xây dựng tại ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp với diện tích khoảng 8.130m2. Tuy nhiên, do số lượng nhà ở tại khu vực này đã tăng lên hơn 10 nhà và các chủ sử dụng đã chuyển nhượng, tặng, cho…, nên việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu đất này rất khó khăn và phức tạp.

Ngày 18/10/2017, UBND huyện Xuyên Mộc đã có Tở trình số 190/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chuyển đổi địa điểm thực hiện dự án và đã được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 10696/UBND-VP ngày 03/11/2017.

Từ việc chuyển đổi vị trí xây dựng dự án, dẫn đến điều chỉnh tăng, giảm khối lượng các hạng mục chính của công trình; điều chỉnh tăng, giảm các hạng mục phụ trợ và bổ sung thêm một số khối lượng cần thiết để hoàn chỉnh dự án. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung còn khoảng 51.739.873.793 đồng và giảm 582.403.566 đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu.

Kết thúc buổi họp thẩm tra, thay mặt Ban Kinh tế-Ngân sách, bà Nguyễn Vân Anh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các vị khách mời tham dự cuộc họp; các kiến nghị của đại diện phía sở, ngành và các đơn vị có liên quan để tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Võ  Trung


Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 6893890
Số người đang truy cập: 24