Văn phòng HĐND

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, THAM MƯU GIỎI, PHỤC VỤ TỐT

Hoạt động của HĐND tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016 được đánh giá là nhiệm kỳ hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong vai trò tham mưu giúp việc và phục vụ tích cực.

Với nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng là tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ, trong nhiệm kỳ 2011-2016, cán bộ công chức Văn phòng luôn đoàn kết, sáng tạo trong công việc, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu tốt, phục vụ giỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất.

1. Công tác tham mưu tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác tham mưu ngày càng rõ nét hơn, kịp thời hơn và chất lượng ngày càng nâng cao. Nổi bật là tham mưu, phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát, chuẩn bị kỳ họp và tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên cơ sở Chương trình công tác hàng năm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Văn phòng đã tham mưu cho đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh làm cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện 392 cuộc giám sát, khảo sát (QH 31, HĐND 361); đôn đốc UBND tỉnh và các cơ quan chịu sự giám sát xem xét giải quyết các kiến nghị của các đoàn giám sát; đồng thời tham mưu cho Thường trực giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, của các Đoàn giám sát. Kết quả có 98% kiến nghị đã được các cơ quan xem xét thực hiện tạo được niềm tin của cử tri đối với đại biểu dân cử.

Tham mưu trong công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp: Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp Thường trực, và các Ban HĐND thẩm tra trên 40 dự thảo báo cáo; 195 dự thảo nghị quyết có liên quan trình tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2011-2016 đã tham mưu tổ chức, phục vụ thành công 14 kỳ họp để xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Ngoài việc tham mưu xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp, đôn đốc các cơ quan trình gửi tài liệu theo thời gian quy định, Văn phòng còn tham mưu xây dựng các báo cáo thẩm tra của các Ban ngày một nâng cao chất lượng: phân tích, làm sáng tỏ những mặt làm được, chưa làm được; chỉ ra được nguyên nhân, và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để thực hiện nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, tin cậy giúp đại biểu HĐND nắm bắt được vấn đề kịp thời, đầy đủ, cân nhắc trước khi biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND.

Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri: phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri; liên hệ chặt chẽ các vị đại biểu Quốc hội công tác ở Trung ương về tham gia; chuẩn bị các tài liệu cần thiết để các đại biểu báo cáo trước cử tri. Trong nhiệm kỳ đã phục vụ các vị đại biểu Quốc hội và HĐND) tiếp xúc cử tri tại 624 điểm với hơn 90.000 cử tri tham dự, tiếp nhận trên 1.200  lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và Trung ương.

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: đã giúp cho Thường trực HĐND, Đoàn ĐB Quốc hội theo dõi, tiếp nhận đơn thư, tiếp ban đầu khi dân đến trình bày khiếu nại. Đã tiếp và hướng dẫn 1.122 lượt công dân, nhận 2.045 lượt đơn thư; tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; tỷ lệ đơn được trả lời và xem xét giải quyết đạt 36%.

2. Công tác tổ chức phục vụ, hậu cần ngày càng tốt hơn, tận tụy hơn, chu đáo hơn và bước đầu mang tính chuyên nghiệp. Đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban của HĐND và đại biểu dân cử. Thông tin được cung cấp nhanh chóng, kịp thời; cơ sở vật chất, phương tiện đi lại phục vụ công tác được trang bị đầy đủ; quản lý kinh phí chặt chẽ, đúng quy định luôn đảm bảo cho các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

 Các đồng chí lái xe, lễ tân phục vụ tận tụy với công việc, quản lý tốt và khai thác hiệu quả tài sản công, giữ gìn cho công sở luôn tuyệt đối an toàn, khang trang, sạch sẽ và các chuyến xe đi công tác đều an toàn tuyệt đối.

Từ những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ nói trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được cấp trên xem xét khen tặng nhiều bằng khen cho tập thể Văn phòng, tập thể các Phòng và cá nhân cán bộ, công chức của Văn phòng.

Trong nhiệm kỳ mới, phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã có cùng với sự quan tâm của Cấp ủy, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng của lãnh đạo và cán bộ, công chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt hơn.