Trình diễn thư viện tài liệu

Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 9-2018

Thư mục
Thư mục số tài liệu
Tổ 1
Tổ 1-Địa bàn Phường 1,2,Thắng Tam,3,4,7 TP Vũng Tàu
16
Tổ 10
Tổ 10-Địa bàn Xã Phước Thuận,Phước Tân, Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Bình, Sơn Bình, Suối Rao, Xuân Sơn, Bình Trung Huyện Châu Đức và Xuyên Mộc
4
Tổ 11
Tổ 11-Địa bàn Xã Hòa Hiệp, Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc & Thị trấn Phước Bửu Huyện Xuyên Mộc
5
Tổ 2
Tổ 2-Địa bàn Phường 5,Thắng Nhì,Nguyễn An Ninh,8,9,10 TP Vũng Tàu
5
Tổ 3
Tổ 3-Địa bàn Phường Thắng Nhất, Rạch Dừa, 11,12 TP Vũng Tàu & Xã Long Sơn
0
Tổ 4
Tổ 4-Địa bàn Phường Long Toàn, Long Tâm, Phước Hiệp, Phước Trung, Long Hương,Kim Dinh, Phước Nguyên, Phước Hưng & Xã Tân Hưng & Xã Hoàng Long, Long Phước TP Bà Rịa
3
Tổ 5
Tổ 5-Địa bàn Xã An Ngãi, Phước Hưng, Phước Tỉnh & Thị trấn Long Hải Huyện Long Điền & Huyện Côn Đảo
5
Tổ 6
Tổ 6-Địa bàn Xã An Nhứt, Tam Phước, Láng Dài, Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Mỹ Lộc An & Thị trấn Long Điền, Đất Đỏ, Phước Hải Huyện Long Điền & Huyện Đất Đỏ
9
Tổ 7
Tổ 7-Địa bàn Phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa & Xã Tân Hải, Tân Hòa Thị xã Phú Mỹ
8
Tổ 8
Tổ 8-ĐỊa bàn Phường Hắc Dịch & Xã Sông Xoài, Tóc Tiên, Châu Pha, Bình Ba, Suối Nghệ, Láng Lớn, Nghĩa Thành Thị xã Phú Mỹ Huyện Châu Đức
10
Tổ 9
Tổ 9-ĐỊa bàn xã Xà Bang, Cù Bị, Đá Bạc, Kim Long, Bàu Chinh, Quảng Thành, Bình Giã & Thị trấn Ngãi Giao Huyện Châu Đức
3
Hiển thị 11 kết quả
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 1
Tài liệu
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tên Dung lượng
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Hiển thị 0 kết quả