Khiếu Nại Tố Cáo

KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 CV 231/HĐND-VP chuyển đơn của ông Trần Ngọc Tại ngụ tại thành phố Bà Rịa 06/04/2018
2 CV 231/HĐND-VP chuyển đơn của ông Trần Ngọc Tại ngụ tại thành phố Bà Rịa 06/04/2018
3 CV 238 Trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Ngộ ngụ tại huyện Long Điền 14/07/2014
4 CV 233 Chuyển đơn của ông Trần Ngọc Đông TPBR 14/07/2014
5 CV 228 chuyển đơn của ông Phạm Thanh Phương xã Tóc Tiên ,huyện Tân Thành 14/07/2014
6 CV 232 Chuyển đơn của ông Từ Đỗ Anh Huy TPVT 14/07/2014
7 CV 239 chuyển đơn của các hộ dân thường trú tại khu phố Tân Ngọc ,thị trấn... 11/07/2014
8 CV 240 Chuyển đơn của của ông Nguyễn Phú ,ngụ tại ấp Bình Đức ,xã Bình... 11/07/2014
9 CV 229 Chuyển đơn của ông Đào Trọng Tuyển ,ngụ tị ấp Mỹ Thạnh ,xã Mỹ Xuân Tân... 06/05/2014
10 CV 230 Chuyển đơn của ông Hoàng Long ngụ tại khu phố Hải Dinh ,Phường Kim... 06/05/2014
11 CV 231 chuyển đơn của bà Trần Thị Thanh Nga ,ngụ tại tổ 3,ấp Phú Thạnh,Mỹ... 06/05/2014
12 VB 31-TB.HDND Thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Lĩnh- về phản anh bà Vu... 05/05/2014
13 Báo cáo trường hợp trả lại nhà đất số 54 Lý Thường Kiệt 14/04/2014
14 Văn bản BQLDA giải trình, kiến nghị của các hộ dân về công trình 51B 11/04/2014
15 Văn bản Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyển đơn của ong Mai Xuân Tuấn 20/03/2014
16 Văn băn Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyên đơn của ông Trần Minh Nghĩa 20/03/2014
17 Thông báo của UBND về giải quyết đơn của bà Cái Thị Lợi 19/03/2014
18 Thông báo của UBND về giải quyết đơn của ông Cái Văn Lộc 19/03/2014
19 Thông báo của UBND về giải quyết đơn của bà Cái Thanh Nhàn 19/03/2014
20 Thông báo của UBND về giải quyết đơn của bà Cái Thị Yến Ly 19/03/2014
Hiển thị 1 - 20 of 104 kết quả.
của 6