By RoyUKpapayday loans

Danh mục chính

Thông tin kỳ họp HĐND

Thông tin kỳ họp HĐND

Diễn đàn

Diễn đàn cử tri

Thư viện hình ảnh

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung:Trần Đình Khoa
ĐT: 0913.948.646
Nội dung:Lê Tài
ĐT: 0918.009.125
Kỹ thuật:ICT Bà rịa-Vũng tàu
ĐT: 064.3563659

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTuần này0
mod_vvisit_counterTuần trước
mod_vvisit_counterTháng này0
mod_vvisit_counterTháng trước
mod_vvisit_counterTổng cộng0

Đăng nhập nội bộ
Trang chủ » Nghiên cứu & Thảo luận » Nâng cao chất lượng giám sát của đại biểu HĐND
Nâng cao chất lượng giám sát của đại biểu HĐND PDF. In Email
13h20', Thứ Năm, 13/09/2012

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám Giám sát là hai chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND). Kế thừa và phát huy thành quả của HĐND qua các nhiệm kỳ và qua thực tiễn hoạt động của HĐND cho thấy: HĐND đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật và các Nghị quyết của HĐND, kết quả hoạt động giám sát của HĐND đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương. Trong những năm gần đây, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho địa phương.

Xác định nhiệm vụ giám sát là hoạt động thường xuyên của HĐND tỉnh, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong các kỳ họp cuối năm HĐND đều có kế hoạch, chương trình giám sát với nhiều hình thức và nội dung khác nhau, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thu chi, quyết toán ngân sách; công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; hoạt động của các cơ quan tư pháp; việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai; chính sách an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…Từ đó củng cố niềm tin, thu hút sự quan tâm, theo dõi và tích cực tham gia của đông đảo cử, góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, góp phần hoàn thiện cho việc ban hành các nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh giữ vai trò điều hòa phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan bảo vệ pháp luật,  tổ chức nhiều đợt giám sát theo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND hàng năm, đưa ra nhiều kết luận, kiến nghị cơ bản đảm bảo khách quan, chính xác, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Song song với hoạt động giám sát mang tính nhân dân của Mặt trận đã hỗ trợ, góp phần quan trọng vào hiệu quả giám sát mang tính quyền lực Nhà nước của Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động giám sát của HĐND vẫn chưa được thường xuyên, hiệu quả giám sát còn hạn chế, một số kiến nghị của HĐND chưa được các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời,  Hội đồng nhân dân chưa thật sự phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, năng lực giám sát đối với việc tổ chức, triển khai thực hiện các quyết định quan trọng của HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực vẫn chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn những hạn chế. Phương thức, nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện, khả năng phát hiện vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu HĐND tỉnh còn yếu. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh thiếu tính quyết liệt, chưa có sự theo bám đến cùng, thiếu hẳn chế tài dẫn đến giảm hiệu lực sau giám sát. Sự phối hợp giữa HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh trong hoạt động giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, chưa đạt hiệu quả và hiệu lực cao nhất.

Nguyên nhân của những hạn chế trên trước hết là do chất lượng đại biểu HĐND chưa cao. Hiện nay, cơ cấu đại biểu HĐND các cấp nói chung và HĐND tỉnh nói riêng vẫn còn nặng tính đại diện, mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng chưa được giải quyết thỏa đáng nên vẫn còn những đại biểu chưa thật sự đáp ứng yêu cầu hoạt động; tỷ lệ đại biểu hoạt động kiêm nhiệm vẫn chiếm đa số. Trong khi đó, đại biểu chuyên trách vừa ít lại thường không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ và kịp thời; hơn nữa kỹ năng thảo luận, đánh giá vấn đề còn hạn chế do thiếu kiến thức chuyên ngành, nhất là ở những nội dung chuyên sâu trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội. Bên cạnh đó, mặc dù đến nay hệ thống pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND đã được sửa đổi, bổ sung khá nhiều nhưng vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, thiếu cụ thể, đặc biệt là thiếu hẳn những chế tài, biện pháp xử lý sau giám sát đối với các chủ thể bị giám sát. Đã có luật về giám sát của Quốc hội, nhưng HĐND thì chưa có. Vì vậy, HĐND chưa có công cụ pháp lý đủ mạnh và hữu hiệu trong hoạt động giám sát của mình.

Mặt khác, phần nhiều đại biểu chưa kịp thời nghiên cứu sâu các văn bản quy định của pháp luật, các Nghị quyết, các báo cáo, tài liệu nhất là các báo cáo tổng hợp công tác giám sát, và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các vấn đề  mang tính bức xúc để tham gia thảo luận của đại biểu tại các phiên họp toàn thể, qua đó phân tích, đánh giá những vấn đề tồn tại, trì trệ, từ đó định ra những nội dung cần làm rõ và thực hiện quyền chất vấn của đại biểu tại nghị trường của từng kỳ họp, cũng như tham gia đặt ra các ý kiến chất lượng tại các buổi giám sát theo chuyên đề.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh vừa là quá trình xem xét các nghị quyết, quyết định được triển khai thực hiện trên thực tế như thế nào, vừa là quá trình nghiên cứu thực tiễn để cung cấp những thông tin cần thiết làm căn cứ cho HĐND xem xét, thảo luận, quyết định chính xác, kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương. Do vậy, cần phải có những quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục và các chế tài xử lý sau giám sát.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, đặc biệt là kỹ năng giám sát của từng đại biểu, tôi xin được tham gia mấy ý kiến như sau:

- Trước tiên, từng đại biểu phải có trình độ am hiểu pháp luật. Người đại biểu cần phải có năng lực, bản lĩnh vững vàng và trách nhiệm, có cách nhìn sáng suốt và phương pháp làm việc khoa học, hợp lý. Phải có bản lĩnh dám nói thẳng sự thật, không nể nang, né tránh, phải vì lợi ích chính đáng của dân. Phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu HĐND trong việc xem xét, thảo luận và quyết định các Nghị quyết một cách đúng đắn, chính xác, đáp ứng yêu cầu cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Trong xây dựng chương trình, kế hoạch và lựa chọn đối tượng, lĩnh vực và hình thức giám sát phù hợp là điều kiện bảo đảm cho HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng giám sát của mình. Do đó, chương trình, kế hoạch giám sát cần phải có trọng tâm, trọng điểm, nội dung giám sát cần phải tập trung vào những vấn đề thiết thực, bức xúc và đang được đông đảo cử tri ở địa phương quan tâm, những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển KTXH của tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình giám sát như: tổ chức bước khảo sát nắm bắt thông  tin về nội dung cần giám sát, thu thập tài liệu liên quan, tổ chức họp Đoàn giám bàn sâu kế hoạch, nghiên cứu nội dung văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo của đơn vị được giám sát gửi trước, phân công thành viên đoàn thật cụ thể, quá trình giám sát phải tìm hiểu thực tế, chi tiết, cụ thể từng vấn đề theo nội dung yêu cầu của kế hoạch và đề cương giám sát, ghi nhận đầy đủ thông tin và hình ảnh tại nơi giám sát.

- Kết thúc đợt giám sát phải tiến hành họp đoàn giám sát để phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin báo cáo kết quả cuộc giám sát, là sản phẩm chủ yếu của hoạt động giám sát. Trong đó thể hiện những nhận định, đánh giá của Đoàn  giám sát về việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng, những vấn đề bức xúc về kinh tế- xã hội mà cử tri kiến nghị và những vấn đề còn những khó khăn, ách tắc của tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Ghi nhận những việc làm được, những hạn chế khó khăn, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân chủ quan, khách quan, và quan trọng nhất là các kiến nghị thông qua hoạt động giám sát phải xác đáng. Cần nêu rõ những giải pháp khắc phục, tránh nêu chung chung, thậm chí  chủ quan, áp đặt hoặc né tránh, không nêu rõ những nội dung tồn tại vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, để khắc phục, sữa chữa. Đồng thời chú trọng đến tính khả thi của các giải pháp, kiến nghị mà cụ thể là các khả năng và điều kiện để thực hiện trong thực tế đối với đơn vị được giám sát.

- Việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị của các đối tượng được giám sát: Đoàn giám sát cần xem xét thiện chí ghi nhận các kiến nghị đầy đủ chưa, có cần đề nghị thêm những điểm nào chưa tiếp nhận để có văn bản tiếp tục đề nghị. Sau khi hoàn chỉnh bước tiếp nhận, chuyển sang giai đoạn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát, cần thiết tổ chức hậu giám sát những vấn đề chậm và chưa thực hiện các ý kiến kiến nghị của Đoàn giám sát đến khi mọi việc được thực hiện hoàn chỉnh.

- Đại biểu HĐND phải chú trọng dành thời gian, công sức thỏa đáng theo dõi, đôn đốc đến cùng việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của các cơ quan chức năng bằng những cơ chế hợp lý, công tâm và trách nhiệm.

Để hoạt động giám sát từng bước  được nâng cao chất lượng, tại hội thảo này, chúng tôi xin có mấy ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Để thực hiện tốt các kiến nghị sau các cuộc giám sát của HĐND có hiệu lực pháp lý. Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật giám sát HĐND các cấp để có cơ chế, chế tài đối với việc thực thi chức năng, của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

2. Tăng cường công tác quy hoạch nhân sự đại biểu HĐND các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, có tâm huyết đảm trách vai trò là người đại biểu dân cử, hạn chế thấp nhất việc bầu cử theo đúng cơ cấu, đúng số lượng nhưng không đạt yêu cầu về chất lượng.

3. Tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu nhất là những đại biểu tham gia nhiệm kỳ HĐND lần đầu, giúp đại biểu có điều kiện nâng cao khả năng nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát huy tốt vai trò giám sát của đại biểu.

4. Tăng cường trang bị thông tin cho đại biểu nhất là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, gửi kịp thời các tài liệu liên quan đến kỳ họp, các văn bản liên quan đến chuyên môn phụ trách của đại biểu và trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin để đại biểu truy cập các văn bản dữ liệu phục vụ cho yêu cầu công tác giám sát. Đồng thời đề nghị đại biểu phải dành thời gian hợp lý đầu tư cho công tác nghiên cứu các văn bản pháp luật, các báo cáo về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội- quốc phòng an ninh, xác định phân loại thông tin để thực hiện tốn vai trò giám sát.

5. Cần mở rộng đối tượng cử tri để đại biểu được tiếp xúc, tránh tình trạng chỉ tiếp xúc cử tri đại diện. Mặt khác đòi hỏi đại biểu phải tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc với cử tri theo luật định và dành thời gian hợp lý đi khảo sát thực tế tại địa bàn cơ sở lắng nghe cử tri phản ánh những vấn đề liên quan đến dân sinh và thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn nơi đại biểu đắc cử để chắc lọc những thông tin cần thiết phục vụ tốt cho yêu công tác giám sát.

6. Có kế hoạch cho đại biểu được đi nghiên cứu, học tập những mô hình hay về hoạt động giám sát trong nước và nước ngoài, giúp đại biểu mở mang tầm nhìn nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Điều cuối cùng là cần phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực, các ban HĐND tỉnh trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch thông qua và ban hành các nghị quyết mang tính qui phạm pháp luật liên quan đến đời sống được nhiều cử tri quan tâm và chú trọng hơn nữa công tác thẩm tra, giám sát đúng thực chất hơn. Các ban của HĐND tỉnh cần xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của mình trong hoạt động giám sát, thẩm tra, nâng cao tính độc lập trong quá trình phản biện các dự thảo văn bản trình HĐND, tỏ rõ chính kiến của mình để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, lựa chọn trước khi quyết định. Kiên quyết không đưa ra kỳ họp những văn bản chuẩn bị thiếu chu đáo, không đầy đủ hoặc không tuân thủ quy trình luật định.

                                                                                                                                               

                                                                  Huỳnh Văn Hồng

                                               Phó Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh BRVT