Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 2566
  • Tất cả: 109910

Nghị quyết

1. Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nghị quyết 07/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

3. Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Nghị quyết 10/NQ-HĐND phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Nghị quyết 14/NQ-HĐND về danh mục dự án có thu hồi diện tích đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10. Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

11. Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND quy định mực thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.       

13. Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

14. Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quy định mức học phí từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

15. Nghị quyết 20/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

16. Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

17. Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

18. Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cứ trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

19. Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND ban hành định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

20. Nghị quyết 25/NQ-HĐND phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

21. Nghị quyết 26/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

22. Nghị quyết 27/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu