Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 2627
  • Tất cả: 109971

Báo cáo trình bày tại kỳ họp

Chương trình kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

1. Báo cáo 116/BC-UBND tình thình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

2. Báo cáo 74/BC-HĐND Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2017

3. Báo cáo 110/BC-UBND kết quả thực hiện nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI

4. Thông báo 146/TB-MTTQ-BTT tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

5. Báo cáo 73/BC-HĐND kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba và thứ Năm - HĐND tỉnh

6. Báo cáo 55/BC-HĐND báo cáo tóm tắt kết quả giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

7. Tờ trình 02/TTr-HĐND thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018 

8. Báo cáo 99/BC-UBND tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2017

9.Tờ trình số 71/TTr-UBND về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2017

10. Báo cáo 46/BC-KTNS thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

11. Báo cáo 57/BC-BPC thẩm tra tình hình thi hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh 

12. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Năm

13. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh

Sở Xây dựng giải trình chất vấn về việc dự án khu dân cư A.T.A chậm triển khai dự án làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng quy hoạch dự án

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chất vấn về việc quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng

Báo cáo 119/BC-UBND giải trình chất vấn về việc dự án khu đất Festivan được quy hoạch lâu nhưng đến nay chưa được triển khai

Sở Xây dựng trả lời chất vấn về việc quy hoạch và sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn Mỹ Lệ - Agribank

Bài phát biếu bế mạc kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu