Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 2577
  • Tất cả: 109921

Báo cáo không trình bày tại kỳ họp

BÁO CÁO UBND

Báo cáo 89/BC-UBND báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 90/BC-UBND báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 111/BC-UBND kết quả thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát 06 tháng cuối năm 2016

Báo cáo 115/BC-UBND giải trình bổ sung ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu            

Báo cáo 117/BC-UBND thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 105/BC - UBND kết quả xử lý các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

 

BÁO CÁO CƠ QUAN TƯ PHÁP

Báo cáo 301/BC-TA công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017)

Báo cáo 500/BC-CTHADS kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017)

Báo cáo 274/BC-VKS-VP tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 của VKSND tỉnh (số liệu từ ngày 01/12/2016 đến 20/5/2017)

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG, GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

Báo cáo 07/BC-HĐND kết quả khảo sát 06 Mỏ khai thác đá có cao độ kết thúc khai thác sâu hơn địa hình tự nhiên

Báo cáo 19/BC-KTNS kết quả giám sát về hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Tỉnh quản lý

Báo cáo 22/BC-VHXH kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn Tỉnh

Báo cáo 26/BC-HĐND kết quả khảo sát hiệu quả khai thác sử dụng tại các trường học bán trú trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 21/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Báo cáo 27/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 30/BC-BPC kết quả giám sát "Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh"

Báo cáo 37/BC-KTNS kết quả giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 35/BC-VHXH kết quả khảo sát việc thực hiện Luật thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 43/BC-HĐND kết quả giám sát tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 44/BC-HĐND báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 61/BC-BPC kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 62/BC-VHXH kết quả hoạt động của ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 54/BC-KTNS kết quả công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 72/BC-HĐND kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 06 tháng đầu năm 2017

Thông báo 33/TB-HĐND kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Thông báo 57/TB-VHXH kết quả làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Bệnh viện Tâm thần

Báo cáo 31A/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 81/2016-NQ-HĐND tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn

Báo cáo 39/BC-BPC kết quả giám sát chuyên đề "Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu