Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 2611
  • Tất cả: 109955

Báo cáo thẩm tra các ban HĐND

Báo cáo 45/BC-KTNS thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh

Báo cáo 47/BC-KTNS thẩm tra về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 48/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 49/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 50/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 51/BC-KTNS thẩm tra việc bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 52/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 53/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 56/BC-BPC thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 58/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 59/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017

Báo cáo 60/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 64/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 65/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 66/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 67/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vần và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức trợ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 68/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu

Báo cáo 69/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 70/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 71/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 63/BC-VHXH thầm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017


Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu