Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 289
  • Trong tuần: 2707
  • Tất cả: 112208

Tờ trình UBND

1. Tờ trình số 35/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Tờ trình số 48/TTr-UBND về việc phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Tờ trình số 59/TTr-UBND về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Tờ trình số 50/TTr-UBND về việc đề nghị phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5. Tờ trình số 66/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Tờ trình 61/TTr-UBND về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Tờ trình số 57/TTr-UBND về việc dự thảo nghị quyết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Tờ trình 51/TTr-UBND về việc quy định mức học phí từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Tờ trình số 52/TTr-UBND về việc ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

10. Tờ trình 54/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11. Tờ trình 53/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12. Tờ trình 62/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13. Tờ trình 65/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định thu phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14. Tờ trình 64/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15. Tờ trình 63/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16. Tờ trình số 39/TTr-UBND về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cứ trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17. Tờ trình 42/TTr-UBND về việc ban hành định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18. Tờ trình 49/TTr-UBND về việc phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017

Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu