CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

Ngày 14/6/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu ra các chức danh chủ chốt và các chức danh của Hội đồng nhân tỉnh gồm:

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH:

          Chủ tich Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm. Hai Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, các ủy viên là trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân và Chánh văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Trung ương Đẩng, Bí thư TU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Đình Khoa - Ủy viên BTVTU, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn – TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo TU, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Ông Trần Phúc Chỉnh – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Ông Phạm Thành Chung – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

II. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNH NHÂN DÂN:

- Ban Pháp chế: có 13 thành viên, trong đó Trưởng ban do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiên nhiệm và 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

- Ban Kinh tế - Ngân sách: có  13 thành viên, trong đó Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

- Ban Văn hóa – Xã hội: có 13 thành viên, trong đó Trưởng ban do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiên nhiệm và 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

III. THƯ KÝ KỲ HỌP:

Đoàn thư ký kỳ họp gồm có 03 thành viên:

1. Ông Phạm Thành Chung - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn ĐÌnh Trung - Thành viên

3. Bà Nguyễn Bình Minh - Thành viên

IV. CÁC TỔ ĐẠI BIỂU:

Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức thành 11 tổ đại biểu trên cơ sở 11 đơn vị bầu cử. Mỗi tổ có Tổ trưởng và Tổ phó để điều hành hoạt động của tổ.

Bản đồ hành chính tỉnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 1071
  • Tất cả: 95538
Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu