Danh sách các ban HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách thành viên Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Trưởng ban: Ông NGuyễn Văn Xinh

Sinh ngày: 27/12/1964

Nơi ở hiện nay: Khu phố Hòa Hội, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.172.756

 

2. Phó trưởng ban: Ông Huỳnh Văn Hồng

Sinh ngày: 25/11/1962

Nơi ở hiện nay: xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.938.555

 

 

 

 

 

 

 

3. Phó trưởng ban: Ông Lương Đức Đích

Sinh ngày: 20/01/1959

Nơi ở hiện nay: 256 Huỳnh Tấn Phát, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0907.386.889

 

 

4. Ủy viên: Bà Vương Thị Dung

Sinh ngày: 12/5/1969

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0989.970.788

 

 

5. Ủy viên: Ông Đoàn Văn Hai

Sinh ngày: 07/9/1962

Nơi ở hiện nay: Huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông lâm

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.021.318

 

 

6. Ủy viên: Bà Nguyễn Bình Minh

Sinh ngày:  22/11/1986

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 01234.260.914

 

 

7. Ủy viên: Bà Lê Thị Nga

Sinh ngày: 10/9/1981

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng

Trình độ Chính trị: Trung cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0982.727.254

 

 

8. Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Phúc

Sinh ngày: 17/02/1976

Nơi ở hiện nay: Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại:  0913.878.388

 

 

9. Ủy viên: Ông Mai Minh Quang

Sinh ngày: 12/12/1967

Nơi ở hiện nay: TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.173.466

 

 

10. Ủy viên: Ông Bùi Chí Tình

Sinh ngày: 25/11/1981

Nơi ở hiện nay: Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0909.045.757

 

 

11. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Sinh ngày: 24/02/1976

Nơi ở hiện nay: Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0982.873.128

 

 

12. Ủy viên: Ông Nguyễn Hoàng Tùng

Sinh ngày: 10/3/1961

Nơi ở hiện nay: Huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.948.572

 

13. Ủy viên: Bà Lâm Lệ Vân

Sinh ngày: 09/02/1967

Nơi ở hiện nay: TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0983.549.979