Các ban HĐND

Danh sách thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016

 

1. Bà NGUYỄN THỊ YẾN- Trưởng Ban
- Sinh ngày: 14/8/1965
- Quê quán: xã Long Phước, TX.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: CQ 064 3852229     DĐ: 0913.863303

 

 


2.Ông Lương Đức Đích- Phó Trưởng Ban
- Sinh ngày: 20/01/1959
- Quê quán: Xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân khoa học sư phạm văn.

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: CQ 064 3853347    DĐ: 0907.386889

 

 

 


3. Ông HUỲNH VĂN HỒNG - Phó Trưởng Ban

- Sinh ngày:25/11/1962

- Quế quán: xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:0918.938.555

 

 

 


4. Ông PHẠM MINH AN04-1 pham minh an

- Sinh năm: 1964

- Chức vụ:Giám đốc BV Bà Rịa.

- Quê quán:xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:Bác sĩ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:

 


05-3 ngo hung dung
5. Ông NGÔ HÙNG DŨNG.

- Sinh năm: 1957

- Chức vụ:Bí thư huyện ủy Tân Thành

- Quê quán:xã Long Phước, TX Bà Rịa, tỉnh BRVT

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Điện thoại:

 


01-5 nguyen thi minh ha6. Bà NGUYỄN THỊ MINH HÀ

- Sinh năm: 1959

- Chức vụ:CHủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

-Quê quán:xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng

- Dân tộc:kinh

- Trình độ chuyên môn: CN Ngữ văn, CN báo chí

- Trình độ chính trị:Cao cấp

- Điện thoại:

 


7.Họ tên: Nguyễn Văn Tốt

- Sinh năm: 28/11/1956

- Chức vụ:Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Long Điền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0913/949369

 

 

 


  8.Họ tên: Bùi Chí Thành 07-6 bui chi thanh

- Sinh năm: 18/02/1974

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn BRVT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0913.693047

 

 9.Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng 06-3 nguyen thi thuy hang

- Sinh năm: 04/04/1978

- Chức vụ: Ủy viên BCH tỉnh đoàn, Bí thư đoàn, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- ĐT:0978.667717

 

 


10.Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hoàng 09-1 nguyen thi kim hoang

- Sinh năm: 20/12/1963

- Chức vụ: Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh BRVT

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0907.928756

 

 

 


06-4 truong cong ly

11.Họ tên: Trương Công Lý

- Sinh năm:01/04/1961

- Chức vụ: Phó giám đốc TTVH, UV.BCH Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0918.498339