Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 31/7/2017 đến 4/8/2017