Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 3/7/2017 đến 7/7/2017