Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 3/4/2017 đến 7/4/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây.