Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 29/5/2017 đến 2/6/2017