Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 27/3/2017 đến 31/3/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây.