Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017