Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây.