Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017