Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây.